Chemiczna logistyka

– Porty morskie odgrywają kluczowe znaczenie w strukturze logistycznej Grupy Azoty z uwagi na charakter prowadzonej przez nas działalności. Jest ona ukierunkowana w dużej mierze na eksport, jak również potrzebę zabezpieczenia dostaw surowca do produkcji z odległych stron świata. Posiadamy własne aktywa portowe w Gdyni, Gdańsku i Policach. Przy tak dużych wolumenach produktów i surowców, jakimi operujemy, wykorzystanie infrastruktury portowej w zakresie magazynowania, przeładunków i transportu drogą morską pozwala osiągnąć dużą sprawność operacyjną, jednocześnie zachowując efektywność kosztową w zakresie procesów logistycznych – stwierdza Paweł Przychodzeń, dyrektor departamentu korporacyjnego logistyki w Grupie Azoty.

Koncern dysponuje Bałtycką Bazą Masową w Porcie Gdynia, Gdańskimi Zakładami Nawozów Fosforowych „Fosfory” z dostępem do nabrzeża w Porcie Gdańsk, a przede wszystkim całym portem w Policach. Ponadto wchodzące w składy Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn dysponują własnym portem rzecznym na Odrze w Kędzierzynie i połączeniem z Kanałem Gliwickim. W rezultacie, w skali roku terminale morskie grupy obsługują ponad 3 mln t ładunków, a także realizują przeładunki w ilości ponad 500 tys. t  w ramach podmiotów spoza grupy kapitałowej.

Ponadto w barwach Grupy Azoty pływają statki szczecińskiego armatora Unibaltic, a w ramach transportu morskiego koncern współpracuje również z wieloma innymi armatorami, chociażby z Polską Żeglugą Morską ze Szczecina.

– Wysyłki drogą morską produktów Grupy Azoty to przede wszystkim ładunki całostatkowe w masowcach i chemikaliowcach, ale również duże wolumeny w transporcie intermodalnym w kontenerach. W tym zakresie ładunki grupy obsługiwane są przez terminale kontenerowe Gdyni i Gdańska oraz większość działających na rynku armatorów – dodaje dyrektor Przychodzeń (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 23/2017).