Europejskie wyzwania stoczniowe

Europejski przemysł stoczniowy jest zagrożony – wynika z raportu sporządzonego na zlecenie Komisji Europejskiej przez firmę Balance Technology Consulting. Z dokumentu wynika, że pilnie potrzebna jest holistyczna strategia przemysłowa dla europejskiego sektora technologii morskich. Badanie dotyczące nowych tendencji w przemyśle stoczniowym i zaopatrzeniu morskim pokazały, że poszczególne państwa stoczniowe w Europie wydają się zbyt małe i zbyt słabe, aby sprostać presji konkurencyjnej ze strony przemysłu okrętowego z Azji, który ma ukierunkowaną krajową strategię budowy statków opracowaną na poziomie rządowym. Stąd tylko jednoznacznie ukierunkowana polityka UE w zakresie przemysłu stoczniowego, oferująca zintegrowane i ujednolicone podejście do międzynarodowej konkurencji, pomoże Europie sprostać konkurencyjnym i społecznym wyzwaniom.

Bez generalnej strategii przemysłowej opracowanej specjalnie dla europejskiego przemysłu technologii morskich, mającej na celu wspieranie rozwoju przemysłowego za pomocą konkretnych środków, przetrwanie przemysłu może być poważnie zagrożone. Tym bardziej że europejski sektor technologii morskiej jest potrzebny, aby w zmieniającym się geopolitycznym świecie utrzymać kontrolę nad obszarem morskim oraz zagwarantować bezpieczeństwo Europy i jej obywateli. Jeśli zaś chodzi o liderów przemysłu okrętowego na świecie, najlepiej z krajów europejskich radzą sobie Niemcy, które są na 5. pozycji za Koreą Południową, Chinami, USA i Japonią. Na 6. miejscu plasuje się Norwegia, na 8. Wielka Brytania, na pierwszą dziesiątkę zamykają Włochy i Francja.

– Badanie to wyraźnie pokazuje, że niezależnie od obecnego dobrego kształtu europejskiego portfela zamówień pod względem wartości, branża technologii morskiej w Europie nie może czuć się bezpiecznie ani być zadowolona z siebie. Przedstawione dane potwierdzają, że ​​europejskie stocznie i producenci sprzętu morskiego już wkrótce znajdą się pod ogromną presją, ze względu na rosnącą politykę protekcjonistyczną oraz chińskie projekty wejścia w sektor zaawansowanych technologii budowy statków – stwierdził Christophe Tytgat, sekretarz generalny European Ships and Maritime Equipment Association.