Polish LNG Conference

W Warszawie odbyła się pierwsza edycja Polish LNG Conference. Spotkanie, które miało miejsce 22-23 listopada br., zgromadziło ponad 120 gości z wszystkich sfer branży LNG: przedstawicieli instytucji rządowych, producentów technologii, reprezentantów firm z sektora TSL, portów morskich oraz dostawców LNG z całej Europy. Centralnym elementem dyskusji był rozwój infrastruktury. Poczynając od ogólniejszego podsumowania wpływu rozwoju infrastruktury LNG na krajowe bezpieczeństwo energetyczne, zaprezentowanego przez przedstawicieli Gaz-Systemu, Emersona oraz Bartera, po bardziej szczegółowe zagadnienia, takie jak zastosowanie LNG jako paliwa w Porcie Gdynia czy regulacje prawne otaczające implementację FSRU na Bałtyku – uczestnicy nie mogli narzekać na brak ciekawych tematów.

Reprezentanci Shella oraz EBRD podjęli się omówienia kwestii prawnych oraz finansowych, w tym wyzwań związanych z finansowaniem rozwoju infrastruktury, zasad rządzących handlem LNG w Polsce, a także barier oraz ryzyka związanego z implementacją LNG jako paliwa w transporcie drogowym. Dyskutowano również na temat stanu rozwoju branży LNG w Europie. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się reprezentanci Komisji Europejskiej oraz DNV GL. Wśród omówionych kwestii znalazły się wkład LNG w europejski pakiet bezpieczeństwa energetycznego oraz główne czynniki napędzające rozwój infrastruktury LNG.

Zwrócono również uwagę na kwestie dystrybucji, zapotrzebowania oraz najnowszych technologii i rozwiązań. Takie tematy jak minimalizacja ryzyka związanego z określeniem gęstości energii LNG oraz łańcuch dystrybucji LNG wzdłuż polskiego wybrzeża i głównych rzek spotkały się z szerszym spojrzeniem na infrastrukturę dostawczą na Litwie oraz przeglądem rozwiązań „small scale” w Norwegii.

W sesji zamykającej wydarzenie udział wzięli przedstawiciele firm przewodzących procesowi implementacji LNG jako paliwa dla transportu drogowego – IVECO oraz Volvo zaprezentowały swoje najnowsze rozwiązania dla tego sektora.