Przyszłość stoczniowych zamówień

Na koniec 2016 r. nowe zamówienia stoczniowe na świecie wyniosły 1713 statków. Według prognoz 2017 r. zamknie się kontraktami na 1650 – wynika z raportu Lloyd’s List na temat światowego przemysłu okrętowego. Zdaniem analityków, jednak już w 2018 r. można spodziewać się znacznego wzrostu zamówień: 1850 jednostek w 2018 r. i 2300 w 2019 r. Pod koniec tego 10-lecia prognozy przewidują ok. 3000 statków rocznie.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że średni wiek floty światowej wynosi 22,4 lata. Spośród 121 575 statków 31% ma 30 lat lub więcej. Flota promowa jest najstarsza,  a jej średni wiek to 28,3 lat, zaś tuż za nim plasują się drobnicowce ze średnią 27,8 lat i statki ro-ro, których wiek wynosi 27,2 lat. Najmłodsza jest zaś flota masowców, których średnia wynosi zaledwie 9,9 lat, a tuż za nimi znajdują się tankowce, które mają 10,1 lat. Jeśli zaś chodzi o całkowita nośność floty, to we wrześniu 2017 r. wynosiła ona ponad 2 mld t. Jak podkreślają analitycy, starsze statki są stosunkowo małe, zaś nowe są coraz większe. Tylko 4% floty o nośności powyżej 85 tys. t ma więcej niż 30 lat.