Intermodalna alternatywa

Według wstępnych szacunków, liczonych na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), transportem intermodalnym przewieziono w ubiegłym roku w Polsce ponad 1,6 mln TEU, czyli o ok. 200 tys. TEU więcej niż w 2016 r. Jednocześnie udział intermodalu w rynku kolejowym wzrósł do ponad 6%.

Jednak, jak podkreślają operatorzy intermodalni, dane prezentowane przez UTK pozyskiwane są tylko od przewoźników kolejowych, a nie operatorów, i obejmują wszystkie przewozy kontenerów koleją w Polsce, nie tylko w zakresie transportu intermodalnego z/do portów będących alternatywą dla transportu drogowego. Dane UTK to również dane dotyczące wszystkich przewozów kontenerowych w Polsce, w tym np. tranzytowych, bocznicowych czy wewnątrzkrajowych. Wskazują one na pozytywny trend w postaci zwiększonej skali obrotów kontenerów na kolei, natomiast nie jest to równoznaczne z informacją, że w Polsce przeniesiono więcej ładunków z dróg na tory.

Dlatego wyznacznikiem tego, czy w Polsce mamy więcej ładunków przeniesionych z dróg na tory w relacji z/do polskich portów, są dane terminali portowych, które wskazują, ile kontenerów wyjechało z portów koleją, a ile samochodami. Jednak biorąc pod uwagę coraz większe problemy firm transportowych ze znalezieniem doświadczonych kierowców, a tym samym obsługą rosnącego popytu na przewozy, transport kolejowy do portów staje się bardzo atrakcyjną alternatywą zarówno dla spedytorów, jak i gestorów ładunków.

Transport intermodalny będzie jednym z tematów przewodnich konferencji „Intermodalne short sea”, która odbędzie się 7 marca 2018 r. w Centrum Kongresowym Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Jej współorganizatorem są „Namiary na Morze i Handel”. Wydarzenie znajdzie się w programie ósmej już edycji spotkania Transport Week, zaplanowanego na 6-8 marca 2018 r. Partnerami konferencji są: Loconi Intermodal SA, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Unifeeder oraz Hotel Bayjonn.

Spotkanie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych m.in. z sytuacją na rynku przewozów short sea shipping w regionie Mórz Bałtyckiego i Północnego oraz możliwością ich rozwoju poprzez polskie porty morskie, jak również rzeczywistością polskiego rynku transportu intermodalnego z uwzględnieniem wszelkich aspektów wpływających na jego działanie. A wszystko to w odniesieniu do rynkowych doświadczeń operatorów żeglugowych i intermodalnych.

Nie zabraknie również tematyki związanej z gospodarką cyfrową oraz jej wpływem na żeglugę, porty, transport, w tym intermodalny, oraz logistykę. Szczególnie że kreowane ostatnio wizje przyszłości w tym zakresie wydają się bardzo odważne. Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na www.namiary.pl.

Tegoroczna edycja Transport Week, którego organizatorem jest Actia Forum, będzie koncentrować się na stanie obecnym i przyszłości rozwoju infrastruktury portowej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem projektów polskich portów morskich w Gdańsku i Gdyni oraz możliwościach i wyzwaniach związanych z inicjatywą rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku. Poruszane będą również kwestie rozwoju infrastruktury Pomorza i wodnych dróg śródlądowych w Polsce.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym na konferencję „Intermodalne short sea” oraz całość Transport Week znaleźć można na www.transportweek.eu.

[rhc_countdown date=”2018-03-07 09:00:00″ width=”85%” height=”100%” bgcolor=”#cecece” fgcolor=”#34495e” thickness=”0.3″ adjust_w=”0″ adjust_h=”0″ show_labels=”1″ label_day=”DNI” label_hour=”GODZINY” label_minute=”MINUTY” label_second=”SEKUNDY” max_days=”365″ title=”Czas pozostały do rozpoczęcia konferencji:” message=”Konferencja już się rozpoczeła” message_end_delay=”3″ count_to=”start”]