Intermodalne short sea / 7 Marca 2018 / Filharmonia Bałtycka w Gdańsku


9:00-9:30
Rejestracja


9:30-9:40
Przywitanie gości i przedstawienie moderatorów sesji – Przedstawiciel Namiarów na Morze i Handel


9:40-11.10
Perspektywy rozwoju rynku intermodalnego short sea w aspekcie polskich portów morskich – prof. Andrzej Grzelakowski (Akademia Morska Gdynia)

  • co każdy logistyk o transporcie intermodalnym wiedzieć powinien (fakty i mity, podsumowanie 2017 r. w przewozach intermodalnych w Polsce),
  • short sea shipping w regionie Morza Bałtyckiego i Północnego – istotne ogniowo łańcucha dostaw (potencjał rynku żeglugi bliskiego zasięgu i perspektywy jego rozwoju),
  • najważniejsze kierunki aktywności operatorów short  sea oraz intermodalnych w aspekcie  polskich portów (kierunki potoków ładunkowych).

Paneliści:
Lidia Dziewierska, prezes zarządu, Loconi Intermodal,
Beata Szymanowska, pełnomocnik zarządu ds. wdrażania nowych technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia,
Rafał Pilch, country manager, Containerships Polska,
Krzysztof Urbaś, dyrektor zarządzający, Unity Line Limited,
Marek Tarczyński, prezes zarządu, Terramar.


11:10-11:25
Przerwa Kawowa


11:25-12:55
Rynkowe doświadczenia operatorów short sea i intermodalnych w jednolitym łańcuchu dostaw – dr Ernest Czermański (Uniwersytet Gdański)

  • sytuacja na rynku przewozów morskich i lądowych do i z polskich portów (udział poszczególnych źródeł transportu w przewozach do portów, możliwości i ograniczenia w zmianie proporcji),
  • intermodalne short sea alternatywą dla przewozów drogowych (jakie ładunki są predysponowane do przenoszenia na intermodalne short sea?)
  • transportowe kryteria wyboru optymalnego łańcucha dostaw (ograniczenia, zalety i szanse  intermodalnego short sea w porównaniu z transportem drogowym)

Paneliści:
Lidia Dziewierska, prezes zarządu, Loconi Intermodal,
Michał Wykowski, regional director, Baltic and Eastern Europe Unifeeder Polska,
Piotr Frąckowiak, intermodal manager, Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia,
Adam Soroka, dyrektor ds. sprzedaży, C. Hartwig Gdynia.


12:55-13:50
Lunch


13:50-15:20
Nowoczesne rozwiązania cyfrowe optymalizujące działania w zakresie żeglugi i transportu intermodalnego – prof. Wojciech Paprocki (Szkoła Główna Handlowa)

  • cyfrowa gospodarka morska (wizje przyszłości dla żeglugi, logistyki i portów w perspektywie  2067 r. – autonomiczne statki, cyfrowy łańcucha dostaw, bezobsługowe terminale portowe),
  • operator intermodalny ze smartfonem (obsługa przewozów poprzez zarządzanie bazami danych i optymalizację procesów dostawy),
  • technologiczna optymalizacja łańcucha dostaw (wirtualne platformy dostaw, informatyczne rozwiązania w przewozach morskim i lądowym, nowoczesne technologie transportu).

Paneliści:
Maciej Krzesiński, niezależny ekspert ds. nowych technologii,
Maciej Brzozowski, dyrektor przedstawicielstwa Port Hamburg w Polsce,
Radosław  Zawierucha, członek zarządu, PKP Informatyka,
Michał Florek, regional shortsea manager Baltic and East Europe, Unifeeder Polska


15:30
Zakończenie

Czas pozostały do rozpoczęcia konferencji:
Konferencja już się rozpoczeła
DNI
GODZINY
MINUTY
SEKUNDY