Cyfrowa platforma frachtowa

Maersk Line dołączył do Hapag Lloyd, CMA CGM, MOL, OOCL i COSCO na New York Shipping Exchange (NYSHEX), platformie cyfrowej, która oferuje nadawcom nową formę umowy frachtowej. Tym samym NYSHEX przyciągnął sześciu z 10 największych kontenerowych armatorów oceanicznych.

Na platformie NYSHEX przewoźnicy oferują stałe stawki frachtowe, których nie mogą później zmienić. W przypadku wpłacenia pełnej stawki rynkowej nadawca otrzymuje umowę z gwarancją usługi. Kontrakt może zostać określony do 6 miesięcy, z zapewnieniem, że kontener trafi na czas na statek, a nie, jak w przypadku tradycyjnych kontraktów, może zostać przeniesiona na następny rejs. W zamian przewoźnik otrzymuje w pełni wiążące zobowiązanie ze strony spedytora dotyczące wielkości kontenera. Obie strony odkładają depozyt w NYSHEX w momencie rezerwacji kontraktu, a kary za niewywiązanie się stron z umowy odliczane są od kwoty depozytu. Spedytorzy i przewoźnicy mogą odsprzedawać swoje kontrakty w razie potrzeby, aby uniknąć kar.

Zdaniem NYSHEX ta nowa forma kontraktu może rozwiązać niektóre z najpoważniejszych problemów branży. Obecnie przewoźnicy muszą minimalizować koszty swoich usług, aby pozostać konkurencyjnymi. Obniża to poziom usług, a w odpowiedzi załadowcy 2-krotnie rezerwują miejsca dla kontenerów, aby mieć pewność, że trafią one na statek. Ponieważ dokonują podwójnej księgowości, muszą anulować niewykorzystane rezerwacje, lecz powodują u przewoźników zawyżenie liczby rezerwacji, a tym samym niezbędnej pojemności na statkach.

Kontrakt NYSHEX jest inny. W przypadku spedytorów pozwala zmniejszyć ryzyko: otrzymują oni gwarantowany tydzień załadunku i gwarantowaną cenę. W przypadku przewoźników kontrakty są źródłem wiarygodnych wielkości, które można wykorzystać do planowania sieci usług, a przewoźnicy mogą obniżać stawki za rezerwowane miejsca, aby przyciągnąć więcej wolumenów. Kontrakty dotyczące dopłat zniknęły, ponieważ cena obejmuje wszystko, a system depozytowy zapewnia przejrzystość płatności.