W ciągu najbliższych 50 lat serwisy kontenerowe będą obsługiwane przez samodzielne statki, o pojemności 50 tys. TEU, oraz modułowe pływające kontenery. Łańcuch ich dostaw będzie zarządzany cyfrowo, z coraz mniejszym udziałem pośredników. Światowe obroty kontenerowe w tym czasie wzrosną od 2 do 5 razy – takie prognozy rozwoju rynku snuje firma analityczna McKinsey & Company. Większe statki mają zapewnić wyższą efektywność kosztową paliwa i załóg, zmniejszając przy tym emisję gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jeden kontener czy umożliwiając realizację strategii sieciowych typu hub-and-spoke. Ponadto, jako że operatorzy współpracują w sojuszach, umieszczenie jednego dużego statku zamiast dwóch małych na danej trasie ma większy sens.

Rynek mogą również zmienić nowe technologie. I tak np. autonomiczne kontenery przypominające drony, które pływają przez oceany, sprawiłyby, że cała branża stałaby się bardziej modułowa, chociaż ekonomika napędów na małą skalę stanowi poważną przeszkodę. Pojawiła się również technologia hyperloop, polegająca na tworzeniu „rurociągów”, która jest już przedmiotem badań, ale głównie na lądzie. Mimo to na razie trudno sobie wyobrazić technologię całkowicie wypierającą statki. Ponadto w najbliższej przyszłości wszyscy najwięksi operatorzy w pełni zdigitalizują kontakty z klientami. Dojrzeją bowiem do pełnego wprowadzenia wszelkich cyfrowych rozwiązań, aby stawić czoła wielu nieefektywnym działaniom, jak uciążliwe przepływy dokumentów, kosztowne procesy ręczne, długie i bolesne interakcje z klientami oraz inne problemy operacyjne. Nie powinno więc dziwić, że wydatki na rozwiązania cyfrowe w transporcie i logistyce gwałtownie rosną, osiągając wartość 12 mld USD w 2015 r., wobec 2 mld USD w 2013 r.

Cyfrowe rozwiązania w szeroko rozumianej gospodarce morskiej będą jednym z tematów przewodnich konferencji „Intermodalne short sea”, która odbędzie się 7 marca 2018 r. w Centrum Kongresowym Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Jej współorganizatorem są „Namiary na Morze i Handel”. Wydarzenie znajdzie się w programie ósmej już edycji spotkania Transport Week, zaplanowanego na 6-8 marca 2018 r. Partnerami konferencji są: Loconi Intermodal SA, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Unifeeder oraz Hotel Bayjonn.

Spotkanie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych m.in. z sytuacją na rynku przewozów short sea shipping w regionie Morza Bałtyckiego i Północnego oraz możliwości ich rozwoju poprzez polskie porty morskie, jak również rzeczywistości polskiego rynku transportu intermodalnego z uwzględnieniem wszelkich aspektów wpływających na jego działanie. A wszystko to w odniesieniu do rynkowych doświadczeń operatorów żeglugowych i intermodalnych.

Nie zabraknie również tematyki związanej z gospodarką cyfrową oraz jej wpływem na żeglugę, porty, transport, w tym intermodalny, oraz logistykę. Szczególnie że kreowane ostatnio wizje przyszłości w tym zakresie wydają się bardzo odważne. Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na www.namiary.pl.

Tegoroczna edycja Transport Week, którego organizatorem jest Actia Forum, będzie koncentrować się na stanie obecnym i przyszłości infrastruktury portowej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem projektów polskich portów morskich w Gdańsku i Gdyni oraz możliwościach i wyzwaniach związanych z inicjatywą rozwóju Nowego Jedwabnego Szlaku. Poruszane będą również kwestie rozwoju infrastruktury Pomorza i wodnych dróg śródlądowych w Polsce.

Więcej informacji, wraz z formularzem zgłoszeniowym na konferencję „Intermodalne short sea” oraz całość Transport Week znaleźć można na www.transportweek.eu.