Rekordowy rok energetyki wiatrowej

Miniony 2017 r. był rekordowy dla morskiej energii wiatrowej w Europie – wynika z danych WindEurope. Oddano do użytku nowe elektrownie o mocy 3,1 GW, uzyskując tym samym łączną moc wszystkich europejskich farm na poziomie 15,8 GW. Oznacza to wzrost o 25% w ciągu roku.

W 2017 r. uruchomiono 13 nowych morskich farm wiatrowych, w tym pierwszą na świecie pływającą przybrzeżną farmę wiatrową, Hywind Scotland. Liderami w tym zakresie była Wielka Brytania i Niemcy, które oddały do użytku elektrownie o mocy, odpowiednio 1,7 GW i 1,3 GW. Obecnie w Europie działa ponad 4000 morskich turbin wiatrowych w 11 krajach, co daje łącznie 15,8 GW mocy zainstalowanej i przyłączonej do sieci. Średnia wielkość nowych turbin wyniosła 5,9 MW, co stanowi wzrost o 23% wobec 2016 r., zaś średnia wielkość całych nowych morskich farm wiatrowych wyniosła 493 MW, co oznacza wzrost o 34% w porównaniu do 2016 r.

Kolejne 11 morskich farm wiatrowych jest obecnie w budowie, a ich moc wyniesie  2,9 GW. Do 2020 r. łączna moc europejskiej energetyki wiatrowej powinna osiągnąć poziom 25 GW.
Jednak morska energia wiatrowa w Europie pozostaje silnie skoncentrowana w niewielkiej liczbie krajów – 98% rynku obejmują Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Holandia i Belgia. W Polsce wciąż nie powstała żadna farma wiatrowa.