Farmy wiatrowe bez dotacji

Hollandse Kust Zuid to bliźniacze farmy wiatrowe, o mocy 350 MW, które mają powstać do 2022 r. u wybrzeży Holandii. Będą pierwszymi tego typu obiektami na świecie zbudowanymi bez pomocy publicznej. Ich inwestorem będzie koncern Vattenfall. Farmy będą dostarczać energię elektryczną do 1,5 mln domów.

Powstanie morskich elektrowni wiatrowych bez publicznego wsparcia to efekt wprowadzenia w niektórych krajach Europy Zachodniej, na wzór Niemiec, tzw. zerowego subsydiowania dla tego rodzaju inwestycji. Zdaniem specjalistów to skutek spadku kosztów budowy elektrowni, które wprowadzają do eksploatacji coraz większe turbiny. Zerowa dopłata oznacza, że farmy wiatrowe będą sprzedawać swoją energię elektryczną na hurtowym rynku energii, zamiast polegać na systemie stabilizacji przychodów.

Holenderski rząd jako pierwszy sprawdzi w praktyce funkcjonowanie tego rozwiązania, choć podejmuje jednak ryzyka związane z projektami dotyczącymi energii wiatrowej, takie jak koszt przyłączenia do sieci. Ponadto Holandia ograniczyła ryzyko związane z morską energetyką wiatrową, ustalając wielkość rynku w przyszłości oraz ceny węgla na szczeblu krajowym. Wszystko to ma pomóc w rozwoju tego sektora.