Jak utrzymać towarową hossę?

Kilka ostatnich lat nie sprzyjało rozwojowi kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Spadkowego trendu nie były w stanie zahamować oficjalne deklaracje o priorytetowym traktowaniu szynowego frachtu w rządowej polityce transportowej, którym nie towarzyszyły konkretne działania na rzecz stworzenia transportowi kolejowemu warunków do równorzędnej konkurencji z transportem drogowym. Ubiegłoroczny, blisko 8-procentowy wzrost przewozów kolejowych według masy towarowej (do 239,7 mln t) i o 8,3%, do 54,8 mld tkm, w ujęciu wykonanej pracy przewozowej branża ta zawdzięcza przede wszystkim sobie samej – umiejętnemu wykorzystaniu sprzyjających warunków rynkowych. Złożyło się na to kilka czynników, chociażby intensyfikacja inwestycji infrastrukturalnych, co stworzyło większy popyt na przewozy kruszyw i materiałów budowlanych, zwiększenie zapotrzebowania rynku na węgiel kamienny, wzrost popytu na paliwa płynne w wyniku ograniczenia szarej strefy czy też najlepsza od 2011 r. koniunktura w sektorze przetwórstwa przemysłowego wpływająca ma przewozy metali, rud i artykułów chemicznych.

Wyniki te wskazują, że przełamana została tendencja spadkowa, choć dopiero czas pokaże, na ile będzie ona trwała. Urząd Transportu Kolejowego podkreśla, że „na wyższe wartości danych statystycznych wpływ miały wyniki wszystkich przewoźników”. Warto jednak odnotować, że udział rynkowy, wg przetransportowanej masy towarów, czołowej piątki, z wyjątkiem PKP Cargo, nieco spadł. Dotyczyło to DB Cargo Polska, spółki Lotos Kolej, PKP LHS i CTL Logistics. Największy, ponad 10-procentowy wzrost w tym względzie odnotowano w marcu i w maju ub.r., które to miesiące, oraz lipiec i listopad, były najlepszymi okresami pod względem wykonanej pracy przewoźników. W ubiegłym roku spadły, według wykonanej pracy przewozowej, udziały Lotosu Kolei, PKP LHS, CTL Logistics. Biorąc pod uwagę wspomniane kryteria, układ liderów jest w zasadzie podobny. Grupę tę tworzą PKP Cargo, DB Cargo Polska, Lotos Kolej, PKP LHS, CTL Logistics (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 7/2018 r.).