Logistyczny blockchain

Konsorcjum AB InBev, Accenture, APL, Kuehne + Nagel oraz europejskiej organizacji celnej (European Customs Organization) z sukcesem przetestowało rozwiązanie blockchain, mające na celu wyeliminowanie potrzeby drukowania dokumentów przewozowych. Ma to przynieść oszczędności setek milionów USD rocznie.

Konsorcjum sprawdziło rozwiązanie, w którym dokumenty nie są już wymieniane fizycznie lub cyfrowo, ale zamiast tego odpowiednie dane są udostępniane i rozpowszechniane za pomocą technologii blockchain. Międzynarodowy transport towarów w takich dziedzinach jak przemysł motoryzacyjny, handel detaliczny lub towary konsumpcyjne zwykle wymaga więcej niż 20 różnego rodzaju dokumentów, z których wiele jest często papierowych. W tych dokumentach można replikować do 70% danych.

Każda organizacja uczestnicząca w testach reprezentowała określonego interesariusza w procesie wysyłki: AB InBev reprezentował typowego eksportera, APL wniósł swoją rolę jako firma wysyłająca, Kuehne + Nagel wskazała kierunek wymagań dla spedytora, a europejska organizacja celna przedstawiła wymogi regulacyjne dotyczące ładunku. Accenture zapewnił wiedzę technologiczną i konsultingową w zakresie technologii blockchain i opracował architekturę techniczną niezbędną do obsługi tego rozwiązania.

Według International Data Corporation globalne wydatki na rozwiązania blockchain mają wynieść 2,1 mld USD w 2018 r., czyli ponad dwa razy więcej niż 945 mln USD w 2017 r. Oczekuje się, że w 2021 r. sięgną sumy 9,7 mld USD.