Logistyczne CMA CGM

Francuski armator kontenerowy CMA CGM postanowił wzmocnić swoją pozycję w sektorze logistyki. W efekcie podpisano umowę nabycia 25% udziałów firmy CEVA Logistics AG, jednego z liderów tego sektora na świecie. Na mocy porozumienia CMA CGM zobowiązała się do kupna papierów wartościowych CEVA o wartości 380-450 mln CHF. Będą one podlegały wymianie na akcje zwykłe CEVA pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych zgód instytucji ochrony konkurencji. Inwestycja związana była z pierwszą ofertą publiczną CEVA na szwajcarskiej giełdzie. Obie firmy zamierzają zbadać potencjalne możliwości współpracy na rzecz rozwoju wspólnej oferty handlowej, zgodnie z warunkami, które zostaną określone w nadchodzących miesiącach.

CEVA zajmuje 5. miejsce na świecie w dziedzinie logistyki kontraktowej. Zatrudnia ponad 56 tys. pracowników w 160 krajach. Zarządza również ponad 9 mln m² magazynów w ponad 750 miejscach na świecie. Przychody firmy w 2017 r. osiągnęły poziom ponad 7 mld USD.