Zmiany MSC w Gdyni

Armator kontenerowy MSC podjął decyzję o zawieszeniu działalności połączenia „Indian Ocean East Africa Express” już po 4 miesiącach funkcjonowania. Od końca kwietnia br. serwis ten, łączący Morze Czerwone i Południową Azję z Europą, docierał również do Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni.

W miejsce zlikwidowanego połączenia włoski armator wprowadzi nową usługę „Himalaya Express”, która również docierać ma na Bałtyk, do portów w Gdyni i w Kłajpedzie. To wspólne przedsięwzięcie MSC i Shipping Corp. of India (SCI), które będzie obsługiwane przez 10 statków o pojemności 8200-13 400 TEU, z czego 9 zapewni MSC. Według wstępnych planów jednostki będą kursowały w rotacji:  Felixstowe, Rotterdam, Antwerpia, Hamburg, Kłajpeda, Gdynia, Hamburg, Antwerpia, Rotterdam, King Abdullah, Colombo, Nhava Sheva, Mundra, King Abdullah, Piraeus, Barcelona, ​​Felixstowe.

Utrzymany zostanie natomiast serwis „Australia Express” łączący porty Południowej Azji i Oceanii z Europą, w tym z Gdynią.