7 najważniejszych faktów o imporcie koleją z Chin

Popularność frachtu kolejowego z Chin nieustannie rośnie, a wraz z nią zwiększa się liczba importerów. Osoby początkujące często poszukują fundamentalnej wiedzy na temat prowadzenia biznesu z Chinami. O najważniejszych, a zrazem podstawowych faktach na temat importu koleją opowiada Michał Golańczyk – koordynator serwisu KolejChiny.pl.

  1. Wiele mówi się o Nowym Jedwabnym Szlaku, co to właściwie takiego?

Faktycznie jest to zdecydowanie szersza inicjatywa niż tylko połączenia kolejowe między Chinami a Polską. Zainicjowana została kilka lat temu przez przywódcę chińskiego Xi Jinpinga. To przedsięwzięcie promujące handlowe połączenia transportowe, wymianę kulturową, przepływ kapitału, rozwój rynków pracy między Chinami a resztą świata. To ogromna inwestycja w infrastrukturę, tabor i promocję kulturalną. Namacalnym jej celem i efektem jest stworzenie kilku transportowych „korytarzy” lądowych, m.in. do zach. Europy, Turcji, a nawet Singapuru. W skrócie, idea ta ma na celu ułatwienie i przyspieszenie wymiany handlowej z Chinami.

  1. Jakie są przewagi transportu kolejowego nad morskim i lotniczym, dlaczego warto na niego stawiać?

Kolej kapitalnie wpisuje się w lukę pomiędzy długim czasem transportu morskiego a wysokim kosztem transportu lotniczego. Zanim upowszechnił się transport kolejowy, importerzy mieli do wyboru albo zapłacić mało i czekać długo na towar albo zapłacić bardzo dużo i faktycznie mieć go szybko. Obecnie, za rozsądną stawkę, zwłaszcza ładunków drobnicowych, czyli nawet 0,5m3 można otrzymać towar 2x szybciej w porównaniu do transportu morskiego. Co do transportu lotniczego to pod względem czasu dostawy pozostaje on bezkonkurencyjny, ale jest zdecydowanie droższy niż transport kolejowy. Co więcej, kolej jest mniej podatna na np. warunki atmosferyczne, co sprawia, że wyjeżdża regularnie bez większych zakłóceń, które czasem dotykają statki transportujące kontenery.

  1. Co możemy dzięki niemu zyskać?

Przede wszystkim możemy towar otrzymać szybciej a przez to szybciej wprowadzić go na rynek i szybciej otrzymać za niego pieniądze. Kolej daje też możliwość sprowadzenia np. próbek i szybszej oceny jakości. Dzięki temu trafniej można podjąć decyzję co do rozszerzenia biznesu bądź nie. W dłuższej perspektywie, możliwość aranżowania przesyłek drobnicowych, bez konieczności czekania na uzbieranie większej partii towaru może dawać przewagę konkurencyjną lub pomagać uniknąć kar za nieterminowe dostarczenie towaru lub niewywiązanie się przez importera z zamówienia.

  1. Jaki jest czas transportu kolejowego z Chin do Polski? Od czego to zależy?

Zależy jak na to spojrzeć i jakie kryteria przyjąć. Czas przejazdu pociągu między najpopularniejszymi terminalami w Chinach i Polsce to ok 14-16 dni. Wpływają na to różne czynniki, przede wszystkim położenie terminala kolejowego w Chinach. Jeśli przyjmiemy czas transportu od drzwi do drzwi to możemy przyjąć, że przy odpowiedniej gotowości towaru, konieczności dostawy towaru na magazyn lub terminal z wyprzedzeniem, zgodności dokumentów, odprawy celnej, itp. trwa on ok. 25 dni.

  1. Czy transport z Chin odbywa się tylko z największych terminali i miast w Chinach?

W Chinach obecnie funkcjonuje kilkanaście terminali oferujących połączenia z Europą w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Kilka z nich oferuje stawki niższe, akceptowalne przez większość polskich klientów. Niższe stawki z tych terminali wynikają z dotacji otrzymywanych przez chińskie prowincje, w których znajdują się te terminale. Aby jeszcze uprościć fracht kolejowy, załadowcy mają możliwość dowozu towarów do magazynów znajdujących się przy popularnych w Chinach portach, jak Szanghaj czy Ningbo. Stamtąd są one przewożone na terminal kolejowy, ładowane do kontenera i na pociąg. Z racji lokalizacji terminali kolejowych w głębi lądu w Chinach, bardzo popularnym sposobem organizacji transportu są warunki EXW. Możliwy jest odbiór towaru praktycznie w dowolnym miejscu w Chinach i przewiezienie go na terminal kolejowy.

To bardzo popularne warunki wśród polskich importerów, są dla nich bardzo wygodne, ponieważ o cały odcinek od drzwi do drzwi dba spedytor w Polsce i jest w stanie informować importera o statusie przesyłki.

  1. Jakie są stawki za fracht kolejowy? Czy ich ceny będą spadać wraz ze wzrostem popularności?

Stawki są zdecydowanie niższe niż za fracht lotniczy i wyższe niż za fracht morski, nie jest to jednak zaskoczeniem, skoro kolej oferuje rozwiązanie dwukrotnie szybsze. Co do przyszłości stawek, to w stosunku do ubiegłych lat spadły one zdecydowanie. Co będzie działo się dalej pokaże oczywiście przyszłość jednak trudno sobie wyobrazić aby wycofano się z idei Nowego Jedwabnego Szlaku i wprowadzono znaczące podwyżki. Myślę, że można mieć nadzieję na utrzymanie obecnych poziomów lub nawet ich obniżki i promowanie kolejnych prowincji i terminali kolejowych.

  1. Jaka przyszłość czeka transport kolejowy?

To bardzo ciekawe pytanie. Biorąc pod uwagę obecną dynamikę wzrostu wolumenów kolejowych i skalę inwestycji, zarówno planowanych jak i poczynionych, transport kolejowy z Dalekiego Wschodu powinien zyskiwać na znaczeniu i cały czas się rozwijać. W planach są nowe połączenia i terminale, oby nie z pominięciem Polski, której położenie geograficzne jest idealne do obsługi ładunków w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku na zachód Europy.

Osoby zainteresowane importem z Chin drogą kolejową zapraszamy na darmowe szkolenie internetowe, które odbędzie się 25 lipca 2018.  Opowiemy szerzej o Nowym Jedwabnym Szlaku, zdradzimy jak łatwo rozpocząć import koleją, a także na co zwracać uwagę. Omówimy również zalety frachtu kolejowego. Webinar odbywa się jako część projektu non-profit Podręcznik Importera, który zrzesza specjalistów związanych z handlem z Chinami i kulturą biznesową na Dalekim Wschodzie. Szkolenie poprowadzi Michał Golańczyk, koordynator serwisu KolejChiny.pl

[ ZAPISY ] / [ INFORMACJE ]
Temat: Kolej z Chin dla każdego / Termin: 25.07.2018, godz. 13:00