Przywrócić znaczenie Wiśle

– Od wielu lat zabieramy głos w sprawie planowanej budowy drogi wodnej, obejmującej m.in. przekop Mierzei Wiślanej. Mamy wiele obaw i wątpliwości, zarówno dotyczących zasadności ekonomicznej tej inwestycji, jak i odnoszących się do kwestii środowiskowych – twierdzi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Podkreśla on jednak, że podobnie jak władze województwa warmińsko-mazurskiego, widzi potrzebę poprawy dostępności od strony Zatoki Gdańskiej do portów Zalewu Wiślanego i Elbląga. Tyle że niekoniecznie budowa przekopu Mierzei jest najbardziej trafnym rozwiązaniem tego problemu.

– Proponujemy pogłębioną analizę innego rozwiązania – połączenia Zalewu z Zatoką Gdańską za pośrednictwem dróg wodnych na Wiśle, Nogacie i Szkarpawie. Być może ten wariant pozwoli na osiągnięcie tego samego efektu przy mniejszym oddziaływaniu środowiskowym i przy wyższych zyskach dla większej liczby gmin. Należy więc w pełni przeanalizować różne strategiczne warianty połączenia Elbląga z Zatoką Gdańską, a nie przesądzać – bez przekonywujących dowodów – o słuszności wariantu, który z jednej strony może być najdroższy w budowie i utrzymaniu, a z drugiej najbardziej ryzykowny ekologicznie – uważa marszałek Struk.

Zaznacza również, że konsultowany niedawno „Raport o oddziaływaniu na środowisko” dla tej inwestycji wspomina nie tylko o kompletnej dewastacji krajobrazu Mierzei, lecz także o ryzyku zanieczyszczenia wód Zalewu i rzeki Elbląg czy utraty zasobów przyrodniczych tego obszaru, czyli tych wartości, które dzisiaj przyciągają na Mierzeję wielu turystów (więcej w „Namiary na Morze i Handel 16/2018).