Cyfrowe bezpieczeństwo

Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS) opublikowało 9 z 12 zaleceń dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego statków. Początkowo IACS zajęło się tematyką jakości oprogramowania (w 2006 r.), ale w związku ze wzrostem wykorzystania pokładowych systemów cyfrowych opracowano nową serię zaleceń, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa statku w tym zakresie. Jest to również związane z coraz większym zagrożeniem w zakresie cyberataków. Ogłoszone rozwiązania mają zapewnić odporność jednostek na tego rodzaju akty agresji.

Nowe zalecenia dotyczą konserwacji oprogramowania urządzeń oraz systemów pokładowych i obejmują m.in. pełniejsze zrozumienie zależności między systemami statku, ochrony przed zdarzeniami wykraczającymi poza błędy oprogramowania, odpowiedniej reakcji w przypadku awarii lub ataku i odzyskania danych oraz odpowiednich środków wykrywania zagrożenia.

Biorąc pod uwagę szybki rozwój nowych technologii, IACS oczekuje, że zaproponowane rozwiązania będą szybko ewoluować w wyniku doświadczeń zdobytych podczas ich praktycznej realizacji. Tak więc są to tylko tymczasowe rozwiązania, lecz niezwykle potrzebne.

– Przedstawione zalecenia stanowią krok milowy w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. IACS koncentruje się na cyberbezpieczeństwie, uznając że systemy cybernetyczne są obecnie integralną częścią bezpieczeństwa statków – stwierdził Jeong-kie Lee, przewodniczący IACS.