Morskie spojrzenie na świat

W 2017 r. obroty morskiej wymiany handlowej wzrosły o 4%, co stanowi najszybszy wzrost od 5 lat. W br. spodziewany jest dalszy wzrost, a najszybciej rosnąć mają przewozy kontenerów i ładunków masowych sypkich – wynika z raportu UNCTAD „Review of Maritime Transport”.

Jak podkreślają autorzy, dzięki uzyskaniu lepszej równowagi między popytem a podażą, co skutkowało wzrostem stawek frachtowych, sytuacja na rynku przewozów morskich w 2017 r. poprawiła się, wspierana przez silniejszy globalny popyt, łatwiejszy do zarządzania wzrost wydajności floty i ogólnie zdrowsze warunki rynkowe. W ub.r. na świecie przewieziono droga morską łącznie 10,7 mld t, a dzięki poprawie na rynku frachtowym średni roczny wzrost obrotów powinien do 2030 r. wynieść 3,8%.

Jeśli chodzi o rynek kontenerowy, to według stanu na początku 2018 r. 15 największych linii żeglugowych dysponowało potencjałem 70,3% zdolności przewozowych światowej floty. Ich udział zwiększył się jeszcze wraz z zakończeniem procesów konsolidacji i w czerwcu br. 10 największych operatorów kontrolowało prawie 70% pojemności.

Rosnąca siła armatorów na rynku żeglugowym przekłada się również na funkcjonowanie portów, w których, jak ujęli to autorzy raportu, „zyskują coraz większą siłę przetargową”. Szczególnie że obroty portów gwałtownie wzrosły. Po 2 latach słabszych wyników, w 2017 r. odnotowano dynamiczne przyspieszenie. W rezultacie w ub.r. w terminalach kontenerowych na całym świecie przeładowano 752 mln TEU, a w najbliższej przyszłości przewidywany jest dalszy wzrost obrotów, za czym stoi wzrost gospodarczy i plany rozwoju infrastruktury portowej.

Liderem wśród światowych portów kontenerowych, według danych za 2017 r., pozostaje Szanghaj z wynikiem 40,23 mln TEU. Za nim, ze sporą stratą, plasuje się Singapur z obrotami wielkości 33,67 mln TEU, a kolejną pozycję, z ogromną już stratą, zajmuje chiński Shenzhen z przeładunkami w wysokości 25,21 mln TEU i wzrostem 5,1%.