Samotność na morzu

Duńska firma CONOVAH zajmująca się bezpieczeństwem i higieną pracy otrzymała dofinansowanie na projekt poświęcony przeciwdziałaniu samotności na morzu. Ma on na celu zwrócenie uwagi na osamotnienie marynarzy w trakcie rejsów. Projekt ruszył w październiku 2018 r. i ma potrwać do marca 2020 r.

Przedsięwzięcie ma również na celu zidentyfikowanie kwestii, które przyczyniają się do poczucia osamotnienia wśród duńskich marynarzy, zwłaszcza menedżerów, oraz oczekiwań i wymagań młodych marynarzy, jeśli chodzi o samotność. Obejmuje również identyfikację czynników, które hamują samotność na morzu. Celem projektu jest sformułowanie zaleceń i wskazówek na podstawie ankiety dotyczącej działań, które mogą pomóc w zmniejszeniu samotności na morzu i wzmocnić rolę menedżerów, wraz z narzędziami i propozycjami do konkretnej realizacji przez firmy.

Według szefów firmy CONOVAH kwestia atmosfery pracy na morzu przyciąga coraz więcej uwagi, a wiele organizacji czyni wielkie wysiłki, aby rozwiązać najbardziej palące problemy. Ale nadal istnieją.

– To także kwestia całej branży, która chce przyciągnąć młodych ludzi do zawodu marynarza i zapewnić im dobre, nowoczesne miejsca pracy – podkreśla Connie S. Gehrt, dyrektor CONOVAH.