Blockchain w branży wydobywczej

Także sektor inwestycji naftowych i gazowych zamierza korzystać z technologii blockchain, wprowadzonej przez kanadyjską firmę PermianChain Technologies. Jest to tzw. Permian Token (XPR), czyli klasa aktywów kryptograficznych, która wzmocni prawa firmy do potencjalnych, ale niezagospodarowanych rezerw ropy i gazu.

System inteligentnych kontraktów Permian Token ma na celu zastąpienie, za pomocą PermianChain, złożonych porozumień związanych z handlem ropą i gazem. Oczekuje się, że XPR zredukuje problemy z płynnością inwestorów, tworząc zbywalny zasób kryptograficzny w pozwoleniu na eksploatację i w tzw. protokole zaufania. Inteligentne kontrakty usuwają również dużą część obciążeń administracyjnych i brokerskich ze strony dostawców ropy i gazu, co może przekształcić obszary dotychczas marginalnie dochodowe.

– Wiele prywatnych inicjatyw wydobycia ropy i gazu jest związanych z opłatą wstępną ze względu na ich wyłączność i niedostępność. Doradcy i brokerzy biorą udział w zysku tylko po to, aby inwestorzy lokowali pieniądze w transakcji, co oznacza nakładanie wyższych kosztów inwestycji na zadania administracyjne i maklerskie, zamiast pomagać w samym projekcie – uważa Mohamed El-Masri, współzałożyciel PermianChain Technologies.
Obecnie na świecie istnieje ponad 1,6 bln baryłek potencjalnych rezerw ropy naftowej. Permian Token ma pomóc organizacjom publicznym i firmom naftowym z sektora prywatnego wydajniej je wykorzystywać. Planuje się, że na początek w sieci PermianChain pojawi się ok. 250 mln baryłek potencjalnych zasobów ropy i gazu.