Nowy gazoport w Policach

Projekt inwestycyjny „Polimery Police” realizowany przez PDH Polska, spółkę celową Grupy Azoty, wchodzi w decydującą fazę. Trwają końcowe procedury wyłonienia ostatecznego wykonawcy, którego zadaniem będzie budowa, na terenie Zakładów Chemicznych Police, fabryki produkującej propylen z propanu oraz polipropylen.

Jest to największe przedsięwzięcie inwestycyjne polskiego sektora chemicznego w ostatnich latach. Obejmuje ono m.in. budowę nowego terminalu gazowego dla płynnego propanu (LPG) w polickim porcie.

Projekt „Polimery Police” obejmuje budowę instalacji odwodornienia propanu (PDH) i instalacji do produkcji polipropylenu (PP), infrastruktury składającej się z urządzeń portowych do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu dostarczanych statkami morskimi (gazowcami) oraz instalacji pomocniczych, połączeń między obiektami i infrastruktury logistycznej dla polipropylenu.

W związku z powstaniem nowego zakładu w porcie polickim planowana jest budowa nowych i modernizacja istniejących już obiektów portowych, m.in. terminalu Mijanka, co będzie związane z koniecznością zwiększenia parametrów stanowiska, co zapewni możliwość obsługi większych statków. Dla nowego zakładu PDH/PP dostawy propanu i odbiór propylenu przewidywane są drogą morską. Wiąże się to z koniecznością budowy nowego terminalu morskiego do rozładunku surowca niezbędnego do ich produkcji, czyli płynnego propanu (LPG). Będzie on zlokalizowany nad Kanałem Polickim, na północ od Morskiego Portu Police.

Obecnie policki port przeładowuje średnio ok. 2 mln t ładunków rocznie i przyjmuje średnio 260 statków. Nowe segmenty produkcji związane z projektem „Polimery Police” niewątpliwie wpłyną na wzrost portowych obrotów (więcej w „Namiary na Morze i Handel” 23/2018).