Rozpoczął się proces wyłaniania dyrektora projektu

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) jest już trzecim realizowanym w Polsce po powodzi z 1997 roku projektem działań przeciwpowodziowych, wdrażanych przy wsparciu międzynarodowych instytucji finansujących w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) i Banku Rozwoju Rady Europy.

Zasadniczym celem Projektu jest poprawa ochrony przed powodzią terenów w dolinie Odry, od Raciborza po Wrocław, poprawa ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w obszarach dorzecza Odry i górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

W związku z potrzebą bieżącej koordynacji wdrożenia Projektu, rozpoczął się proces wyłonienia przyszłego dyrektora projektu.

Proces rekrutacyjny prowadzony jest przez agencję rekrutacyjna Logart Personel Consulting na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Szczegółowe informacje dotyczące procesu można uzyskać TUTAJ.