Ekonomiczne znaczenie portu

Znaczenie gospodarcze portu w Rotterdamie jest 2-krotnie wyższe niż wcześniej szacowano – wynika z analizy „Efekt Rotterdamu – Wpływ portu Rotterdam na holenderską gospodarkę” przeprowadzonej przez Uniwersytet Erazma w Rotterdamie. Z badań wynika, że przychody generowane przez port na rzecz rodzimej gospodarki wynoszą 45,6 mld euro, co stanowi 6,2% wartości dodanej Holandii. Oznacza to, że Rotterdam wnosi do krajowego PKB 2-razy więcej niż wcześniej liczono.

Do tej pory przy określaniu znaczenia gospodarczego portu mierzono jedynie bezpośrednie zatrudnienie i wartość dodaną, w tym tzw. pośrednie efekty wsteczne. W tym przypadku wartość dodana jest konsekwencją zakupów przez firmy portowe w holenderskiej gospodarce.
W nowym badaniu uwzględniono natomiast także pośrednie skutki portu w Rotterdamie, czyli działania gospodarcze, które są realizowane Holandii ze względu na obecność portu, takie jak np. reeksport za pośrednictwem logistyki i dystrybucji.

W raporcie stwierdzono również się, że przyszłe możliwości zarobkowe portu optymistyczne, np. w kontekście cyfryzacji i transformacji energetycznej, z dużymi możliwościami wzrostu dla całej branży morskiej w Rotterdamie.