Stoisko na BALTEXPO

Do 20 stycznia 2019 br. obowiązuje promocja typu „early bird” na wynajem powierzchni wystawienniczej w ramach XX Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO 2019. Targi odbywają się w cyklu 2-letnim nieprzerwanie od 1982 r. To najstarsze i największe w Polsce oraz jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń targowo-konferencyjnych poświęconych gospodarce morskiej.

W BALTEXPO bierze udział ponad 4000 branżowych specjalistów i decydentów z 21 krajów (dane z edycji 2017 r.). Wśród uczestników pojawiają się (według danych z edycji 2015-2017) m.in. wysokiej rangi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Straży Granicznej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, samorządów z województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, SEA EUROPE, armatorów, Związku Pracodawców Forum Okrętowe, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Polskiego Klastra Morskiego, Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, Urzędów Morskich, Akademii Marynarki Wojennej, Innovation Norway, Polsko-Skandynawskiej Izby Gospodarczej, portów, inwestorów z rynku offshore, operatorów logistycznych i producentów wyposażenia okrętowego.

Tematyka targów obejmuje m.in. przemysł okrętowy, offshore, infrastrukturę portów i przemysłu morskiego, logistykę w transporcie morskim, żeglugę morską i przybrzeżną, żeglugę śródlądową i gospodarkę wodną, bezpieczeństwo i ochronę portów i żeglugi, ochronę środowiska, edukację i crewing; rozwój mechanizmów finansowych i usług komplementarnych wobec gospodarki morskiej, rozwój innowacyjności i wynalazczości w gospodarce morskiej, nadmorskie tereny inwestycyjne i możliwości dla inwestorów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.baltexpo.ztw.pl