Morskie trendy 2019 r.

Największe wyzwania w 2019 r. czekają żeglugę oceaniczną. A wszystko za sprawą dynamicznych zmian technologicznych, kontynuowanych w br. oraz najbliższych latach – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Navis, należącą do Cargotec Corporation. Firma przewiduje, że największe trendy napędzające branżę w ciągu najbliższego roku obejmować będą: zwiększenie wydatków na IT, lepszą współpracę i standaryzację danych, wojny handlowe, inteligentne kontenery, wzrost wydajności w zakresie automatyzacji, lepsze zarządzanie pojemnością floty armatorów oraz poprawę efektywności środowiskowej.

W przypadku IT aż 90% ankietowanych firm zadeklarowało wzrost wydatków na ten cel, szczególnie że rozwój nowych technologii uznano za jeden z trzech najważniejszych priorytetów dla firm, które chcą poprawić wyniki operacyjne. Dotyczy to np. zmian w tradycyjnym łańcuchu dostaw.

Ponad połowa wszystkich respondentów stwierdziła, że ​​ich wydajność operacyjna poprawiłaby się o co najmniej 50%, gdyby mogli oni dzielić się swoimi informacjami operacyjnymi w czasie rzeczywistym. Patrząc w przyszłość, 70% z nich oczekuje, że współpraca linii żeglugowych i terminali w czasie rzeczywistym nastąpi w ciągu najbliższych 5 lat.

Dotyczy to również obsługi inteligentnych kontenerów. Zwłaszcza że 2019 może być rokiem, w którym dostrzeżone zostanie coraz szersze ich zastosowanie na rynku. Testy z tego typu kontenerami już się zaczęły. Firma Traxens planuje wprowadzić ich do eksploatacji w br. 100 tys., Maersk chce wyposażyć w czujniki całą flotę swoich 270 tys. reeferów, a MSC ogłosiło, że wyposaży 50 tys. kontenerów w inteligentną technologię.
Dochodzi do tego automatyzacja terminali kontenerowych. W planach ​​jest przygotowanie, w ciągu najbliższych 5 lat, 60 takich obiektów, o potencjale przeładunkowym 90 mln TEU. Już teraz Navis współpracuje z 20 pół- i całkowicie zautomatyzowanymi terminalami na całym świecie.

Na szczycie listy problemów, które pojawią się w 2019 r., znajduje się także wzrost protekcjonizmu handlowego i pojawienie się nowych ceł. Mimo tych obaw branża żeglugowa z ostrożnym optymizmem patrzy w przyszłość – 82% respondentów przewiduje poprawę rentowności w ciągu najbliższych 12 miesięcy lub kontynuację stabilizacji i zmniejszenie strat.