Logistyczne konsekwencje brexitu

Przewoźnicy drogowi obsługujący handel towarami z Wielką Brytanią powinni przygotować się na czarny scenariusz po brexicie – stwierdził Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD).

Dlatego też logistyczne i transportowe konsekwencje opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej będą jednym z głównych tematów konferencji „Krajobraz z brexitem”, która odbędzie się 6 marca 2019 r. w Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront w Gdyni. Jej współorganizatorem są „Namiary na Morze i Handel”, a partonami są Loconi Intermodal i Unifeeder. Wydarzenie znajdzie się w programie IX już edycji spotkania Transport Week, zaplanowanego na 6-7 marca br.

Obroty handlowe między Polską i Wielką Brytanią wyniosły w 2017 r. 13 mld euro w eksporcie oraz 4 mld euro w imporcie, a Londyn od wielu lat należy do 10 najważniejszych partnerów handlowych Polski. Nasze firmy transportu drogowego mają istotny udział w realizacji tej wymiany. Wykonują bowiem na wyspach najwięcej operacji kabotażowych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto polscy przewoźnicy realizują 23% międzynarodowych przewozów drogowych do Zjednoczonego Królestwa, a według danych ZMPD polskie ciężarówki odbywają rocznie ok. 1 mln przejazdów. Polskie firmy transportowe obsługują na wyspach 9 mln t ładunków rocznie.

Generalnie do Wielkiej Brytanii każdego dnia wjeżdża ok. 8000 ciężarówek, a odprawa trwająca tylko 1 min. kosztuje przewoźnika ok. 1 GBP. Wobec widma wprowadzenia wydłużonych procedur (odpraw celnych czy fitosanitarnych) należy się liczyć z ich przedłużeniem oraz wzrostem kolejek. Nieznana jest bowiem ostateczna strategia Londynu w sprawach polityki transportowej, a brexit może stać się okazją do zmiany jej roli w globalnych łańcuchach logistycznych. Wielką niewiadomą są także zasady pracy kierowców (czy utrzymana zostanie zasada honorowania uprawnień, rozliczania godzin pracy, płac minimalnych) oraz licencji przewoźników (obie strony deklarują zachowanie status quo, dzięki umowie podobnej do tej, jaką z UE ma Szwajcaria). Niebezpieczeństwem może być też niewydolność służb celnych, szczególnie brytyjskich. Mają one mało czasu na przygotowanie się do rosnących nagle obowiązków, a w dodatku reorganizują własne systemy cyfrowe (w Holandii ich wdrożenie zajęło 7 lat).

Dlatego też, pod koniec grudnia ub.r., Komisja Europejska przedstawiła plan awaryjny na wypadek braku porozumienia z Wielką Brytanią. Bruksela uważa za niezbędne przyjęcie odpowiednich środków, tak aby zapewnić, że będą mogły one wejść w życie 30 marca 2019 r., czyli nazajutrz po brexicie. Co do zasady będą one miały charakter tymczasowy i ograniczony zakres oraz będą przyjmowane jednostronnie przez UE. W zakresie transportu KE przyjęła wniosek dotyczący udzielenia zezwoleń firmom ze Zjednoczonego Królestwa (na 9 miesięcy) na przewóz towarów do UE, pod warunkiem że Londyn przyzna unijnym przewoźnikom drogowym równoważne prawa wraz z zapewnieniem warunków uczciwej konkurencji.

Z kolei w zakresie ceł podkreślono, że istotne jest aby państwa członkowskie podjęły wszelkie niezbędne kroki, aby móc stosować unijny kodeks celny i odpowiednie przepisy dotyczące podatków pośrednich w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa.

Mimo to słowa prezesa Buczka brzmią pesymistycznie. Jego zdaniem Wielka Brytania nie będzie w stanie utrzymać tak wysokiego poziomu wymiany towarów, jak ma to miejsce obecnie, co odbędzie ze stratą dla niej samej, jak i wszystkich państw, które z nią handlują. Więcej informacji na temat konferencji „Krajobraz z brexitem” znaleźć można na stronie www.namiary.pl.

Z kolei tegoroczna edycja Transport Week, którego organizatorem jest Actia Forum, będzie koncentrować się na rozwoju infrastruktury portowej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem projektów polskich portów morskich oraz cyfryzacji w portach i szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Więcej informacji, wraz z formularzem zgłoszeniowym na konferencję „Krajobraz z brexitem” oraz całość Transport Week znaleźć można na
www.transportweek.eu.

[rhc_countdown date=”2019-03-06 09:00:00″ width=”85%” height=”100%” bgcolor=”#cecece” fgcolor=”#34495e” thickness=”0.3″ adjust_w=”0″ adjust_h=”0″ show_labels=”1″ label_day=”DNI” label_hour=”GODZINY” label_minute=”MINUTY” label_second=”SEKUNDY” max_days=”365″ title=”Czas pozostały do rozpoczęcia konferencji:” message=”Konferencja już się rozpoczęła” message_end_delay=”3″ count_to=”start”]