Warunkowy wentyl bezpieczeństwa

Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) z zadowoleniem przyjęła decyzję IMO, że w wyjątkowych przypadkach armatorzy mogą być zwolnieni z obowiązku korzystania z paliwa o zawartości siarki 0,5%, jeśli pojawią się problemy z jego dostępnością. Będzie o tym zaświadczał tzw. raport FONAR (Fuel Oil Non Availability Report). Jednak ICS ostrzega armatorów, że nie należy tego traktować jako bezpłatnej przepustki „do używania niewłaściwego paliwa”. FONAR pozostaje narzędziem ostatecznym i nie będzie czymś, co będzie można rutynowo wykorzystywać. Okoliczności będą bardzo ograniczone, a warunki związane z używaniem raportu surowe. Oznacza to, że armatorzy nadal muszą skupiać się na zrobieniu wszystkiego, co w ich mocy, aby przygotować się do wejścia w życie przepisów IMO. Od 2020 r. bowiem na całym świecie zaczną obowiązywać uregulowania tej organizacji dopuszczające do użytku jedynie paliwa żeglugowe o zawartości siarki do 0,5%.

ICS zdaje sobie sprawę, że w niektórych portach armatorzy mogą początkowo napotkać problemy z dostępnością odpowiedniego paliwa lub droższym, już obowiązującym w strefach SECA paliwem o zawartości siarki 0,1%. Jednak jego wyższy koszt nie zostanie uznany za ważną podstawę do stwierdzenia braku dostępności odpowiedniego bunkru.

ICS ostrzega również, że w przypadku wydania FONAR zabunkrowana powinna zostać tylko minimalna ilość niezgodnego paliwa, która wystarczy na podróż do kolejnego portu, gdzie konieczne będzie zaopatrzenie się we właściwe. Ma być to sprawdzane przez inspektorów Port State Control (PSC). Do nich należy bowiem odbiór FONAR i podjęcia decyzji o dalszym losie statku. PSC weźmie również pod uwagę liczbę raportów, które statek złożył w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także liczbę raportów, jaką operator złożył dla innych statków w swojej flocie, oraz to, czy inne jednostki odbywające podróże na podobnej trasie złożyły sprawozdania FONAR. Przede wszystkim operator statku będzie musiał udokumentować, że podjęto wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia odpowiedniego paliwa.