Konferencja naukowa

Zachodniopomorski oddział KIGM zaprasza na II Konferencję Naukową „Odra i Nadodrze” 2019 – Żegluga morska bliskiego zasięgu (koncepcja 2.0) w świetle nowych priorytetów polityki transportowej unii europejskiej. Odbędzie się ona 18 kwietnia br. w Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia”, przy ul. T.A. Wendy 19 w Szczecinie.

Celem konferencji jest analiza i ocena dotychczasowego funkcjonowania systemu żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, wskazanie mocnych i słabych stron systemu, wskazanie możliwości i kierunków udoskonalenia systemu (koncepcja 2.0), przygotowanie raportu z ww. celów konferencji mogącego być przyczynkiem do wdrożenia polityki transportowej Polski w tym zakresie. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, po nadesłaniu zgłoszenia uczestnictwa na adres: biuro@shortsea.pl. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa mija 10 kwietnia br. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu i WSB w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Katedra Zarządzania i Logistyki. „Namiary na Morze i Handel” są patronem medialnym konferencji.