Metanol z portu w Antwerpii

Port w Antwerpii zaangażował się w projekt produkcji metanolu. Chce bowiem stać się portem neutralnym pod względem emisji CO2. W przedsięwzięciu tym mają wziąć udział także takie firmy i instytucje, jak: ENGIE, Oiltanking, Indaver, Vlaamse Milieuholding (VMH) i Helm-Proman.

Metanol jest używany przez operatorów portowych związanych z przemysłem chemicznym. Szacuje się, że belgijski port zużywa 300 tys. t w ramach wszelkiego rodzaju procesów produkcyjnych. Jednak metanol jest obecnie uzyskiwany ze źródeł kopalnych. Projekt zakłada zaś jego wytwarzanie w sposób zrównoważony z odpadów CO2 i wodoru. Odpady CO2 zostaną zebrane w nowym procesie zwanym Carbon Capture and Utilization (CCU), w którym odzyskuje się przynajmniej część emisji CO2. Jest on następnie łączony z wodorem wytwarzanym przy użyciu zielonej energii w procesie elektrolizy. Rozwiązanie to sprawi, że port w Antwerpii zamieni 1 t emisji CO2 na 1 t metanolu. Metanol może być również wykorzystywany w przyszłości jako ekologiczne paliwo okrętowe, ponieważ port planuje zastosować je do zasilania holowników.