W inteligentnej sieci naczyń połączonych

– Przeanalizujmy przykładową podróż morską z portu A do portu B. W pierwszym etapie statek z reguły płynie zbyt szybko, bo kapitan chce mieć pewność, że dotrze do portu przeznaczenia na czas. Oczywiście przy wyższych prędkościach statku spalane są większe ilości paliwa. Gdy statek w końcu dotrze do celu (a z reguły staje się to za wcześnie) załoga traci czas na redzie w oczekiwaniu na swoją kolej do rozładunku. Innymi słowy: spiesząc się, spaliliśmy dużo paliwa i zwiększyliśmy emisję do środowiska tylko po to, żeby czekać na redzie. To nie ma sensu. Dlatego powstała idea stworzenia systemu, w którym porty i statki są ze sobą w stałym kontakcie – wyjaśnia Piotr Kabaciński, manedżer sprzedaży Wärtsilä Finland Marine Solutions, odpowiedzialny za rynek w Polsce.

Tak działać ma właśnie Smart Marine Ecosystem, który proponuje trzy główne kierunki rozwiązań usprawniających działanie sieci transportowej: analizę dużych zbiorów danych, tzw. big data, oraz wprowadzenie pojęcia „inteligencji” w odniesieniu do portów i statków. Twórcy tej koncepcji wierzą, że w niedalekiej przyszłości inteligentny port będzie w bezpośredniej łączności z inteligentnym statkiem, ustalając optymalne warunki podróży i obsługi tego statku w porcie. Chodzi o to, żeby statek w każdym momencie swojej podróży dokładnie wiedział, jakiego dnia i o której godzinie będzie rozładowany w porcie.

Sytuację można by też odwrócić. Jeśli port zorientuje się, że statek ma opóźnienie ze względu na różne komplikacje w czasie podróży, jak sztormowa pogoda czy awaria, to automatycznie w jego miejsce wprowadzi inną jednostkę, która jest bliżej, żeby efektywnie wykorzystać swój potencjał przeładunkowy. System reguluje wtedy czas wejścia do portu poszczególnych statków tak, aby mogły one poruszać się z optymalną prędkością i wpasować się w cały system zarządzania i planowania w porcie. Docelowo powstać może system obejmujący całość operacji portowych, zarówno od strony wody, jak i lądu.

– Oczywiście skupiamy się głównie na części morskiej i przybrzeżnej tego systemu z uwagi na nasze kompetencje w tym zakresie. Niemniej każdy zainteresowany ma prawo wesprzeć te działania swoimi pomysłami. Rozwiązania i wdrożenia w części lądowej też są bardzo istotne i wiem, że idą one również w kierunku takich inteligentnych rozwiązań. Każdy dobry pomysł się liczy, a wszystkie razem utworzą inteligentny i wydajny system transportowy – zaznacza P. Kabaciński (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 9/2019).