CO2 pod dnem morza

Porty w Rotterdamie, Antwerpii i Gandawie przygotowują projekt wychwycenia i zgromadzenia pod Morzem Północnym 10 mln t CO2. Będzie to największy tego typu przedsięwzięcie na świecie. Porty te odpowiadają za 1/3 emisji gazów cieplarnianych w Belgii, Holandii i Luksemburgu. Projekt przewiduje, że składowisko gazu powstanie ok. 3 km pod dnem morskim i ma być gotowe do 2030 r. Na razie trwają analizy, jak zmagazynować takiej ilości CO2 w pustych polach gazowych wpłynie na grunt morski. Jak podają władze portu Rotterdam, od 2005 r. tamtejsze rafinerie zmniejszyły już emisję CO2 nawet o 20%, lecz wciąż jest to duży problem, a rząd holenderski ma plan zmniejszenia o 49% do 2030 r.

Pierwszy na świecie projekt podmorskiego składowania CO2 na dużą skalę został opracowany w 1996 r. Blisko 1 mln t CO2 zgromadzono na głębokości od 800 do 1100 m pod dnem morskim. Największym przedsięwzięciem w tym zakresie jest Petra Nova w Teksasie, ruszyło ono w 2017 r. Posiada roczny potencjał wychwytywania 1,4 mln t CO2.