Samochodowce na LNG

Operator samochodowców United European Car Carriers (UECC) podpisał kontrakt na budowę dwóch nowych jednostek o napędzie hybrydowym LNG PCTCs. Powstaną one w chińskich stoczniach. Statki będą wyposażone w napęd gazowy, który w założeniu UECC ma pozwolić na przekroczenie celu IMO polegającego na 40-procentowej redukcji emisji CO2 do 2030 r. Będą również spełniać ograniczenia emisji NOX, które wejdą w życie na Bałtyku i Morzu Północnym w 2021 r. Wtedy też pierwszy statek trafić ma do eksploatacji. Kontrakt obejmuje także opcję na dwie dodatkowe jednostki.

Samochodowce będą mogły przewozić na 10 pokładach 3600 standardowych aut osobowych. Dodatkowo dwa pokłady będą ruchome. Umożliwi to przyjmowanie ładunków ciężkich i ponadnormatywnych, co stanowi ważny segment działalności UECC.

– Doświadczenie UECC w zakresie PCTC LNG było bardzo dobre i nie było dla nas żadnej innej alternatywy. Rozwiązanie LNG zmniejszy emisję CO2 o ok. 25% – powiedział Jan Thore Foss, szef działu zarządzania statkami UECC.