Pomysł na finansowanie

Pomysł na finansowanie

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają prace nad przygotowaniem założeń i zasady funkcjonowania Morskiego Funduszu Rozwoju. Jego celem jest m.in. rozwój infrastruktury finansującej sektor gospodarki morskiej oraz rozszerzenie bazy inwestorów i źródeł finansowania projektów w tym sektorze.

Zdaniem twórców funduszu do jego stworzenia skłoniły ich duże potrzeby w zakresie inwestycji rozwojowych firm związanych z gospodarką morską (w szczególności portów, armatorów, stoczni) oraz ich ograniczone zasoby własne, a przede wszystkim niewielka liczba podmiotów zainteresowanych finansowaniem gospodarki morskiej ze względu na wysokie jednostkowe nakłady, długi okres zwrotu czy wynikające z tego ryzyka. Z drugiej strony ograniczone środki budżetu państwa, które mogłyby zostać przeznaczone na rozwój gospodarki morskiej, oraz ograniczenia wynikające z unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej uniemożliwiają wsparcie państwa dla tego typu projektów.

Fundusz stawia sobie za cel rozwój sieci podmiotów zainteresowanych finansowaniem gospodarki morskiej, rozszerzenie bazy inwestorów, przede wszystkim prywatnych, zwiększenie liczby dobrze przygotowanych projektów, przyspieszenie inwestycji w rozwój podmiotów związanych z gospodarką morską poprzez rozwój infrastruktury finansującej, dywersyfikację jednostkowego ryzyka dla podmiotów finansujących, w szczególności poprzez zwiększenie liczby podmiotów zajmujących się tym oraz obniżenie jednostkowej wartości inwestycji dla instytucji finansujących.

Jak wynika z wyliczeń resortu gospodarki morskiej, na koniec 2017 r. oszczędności gospodarstw domowych zgromadzonych na depozytach bieżących i terminowych wynosiły ponad 753 mld zł (z czego ponad 60% stanowiły depozyty bieżące), aktywa funduszy inwestycyjnych to 279 mld zł (w tym aktywa funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych 113 mld) zł oraz aktywa otwartych funduszy emerytalnych w wysokości 180 mld zł.

– Pozyskanie przez fundusze inwestycyjne utworzone w ramach mechanizmu finansowania rozwoju gospodarki morskiej tylko jednego promila z tych kwot daje kilkaset milionów złotych na finansowanie tego rozwoju – czytamy w założeniach do powołania funduszu (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 12/2019).