Marek OrentDecyzją rady nadzorczej Polskich Linii Oceanicznych funkcję prezesa spółki przestał pełnić Marek Orent. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został on również odwołany z funkcji prezesa spółki Pol-Levant Linie Żeglugowe, należącej do Grupy PLO. Kierowanie PLO powierzono Krzysztofowi Adamczykowi, sekretarzowi rady nadzorczej spółki, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. M. Orent od 1994 r. związany był z Chipolbrokiem, a w latach 2004-2017 pełnił funkcję prezesa Chipolbrok America. W styczniu 2017 r. został szefem PLO, zastępując na tym stanowisku Romana Woźniaka.