Przygotowujemy ludzi do pracy

– Dziś największym, według mnie, problemem szkolnictwa morskiego jest działalność Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej. Uważam, że w momencie, gdy zdawalność działu pokładowego jest w granicach 20%-30%, powinno to wywołać jakąś reakcję w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – uważa Krzysztof Michnal, prezes Szkoły Morskiej w Gdyni.

Ponadto w jego opinii sposób egzaminowania nie zawsze jest zgodny z zasadami. Ci, którzy uczą się metodą kursową, najpierw zdają egzamin praktyczny na symulatorach, dopiero potem egzamin tzw. przesiewowy, testowy, w ramach którego muszą odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań, a następnie egzamin teoretyczny – rozwiązanie zadania problemowego. Prezes Michnal podkreśla, że kolejność powinna być inna. Najpierw powinien odbyć się egzamin testowy, po to, żeby na samym początku odsiać ludzi, którzy nie rokują nadziei. Następnie należałoby przeprowadzić egzamin teoretyczny, pisemny i ustny, a dopiero na końcu praktyczny egzamin na symulatorach. Obecnie kolejność ta jest odwrócona.

– Cały czas sygnalizujemy resortowi morskiemu, że to jest według nas nieprawidłowe, że należałoby tę kolejność zmienić. Argument ministerstwa jest taki, że wydłużyłoby to proces egzaminowania – tłumaczy K. Michnal.

Aby rozwiązać problemy w edukacji morskiej, zdaniem szefa Szkoły Morskiej, przede wszystkim należałoby zobowiązać przewodniczących CMKE do bieżącej weryfikacji pytań i zadań egzaminacyjnych na zgodność z programami nauczania, zasadami tworzenia pytań i zadań, z wymaganiami przepisów o egzaminowaniu.

Potrzebne jest również uzdrowienie systemu odwoływania się od decyzji egzaminatorów. Następnie należy przystąpić do opracowywania nowych programów nauczania i wymagań egzaminacyjnych kolejno w żegludze handlowej, na jachtach komercyjnych, w rybołówstwie morskim. Potem na podstawie zmienionych programów opracować nowe pytania egzaminacyjne. Na koniec przygotować projekt zmian w ustawie w zakresie edukacji morskiej. Z rozmów wynika, że środowisko edukacji morskiej czeka na rzeczowe konsultacje i jest gotowe służyć pomocą (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 14-15/2019).