Transhipmenty w bezpośredniej obsłudze

ITSS – Integrated Terminal Ship System to rozwiązanie do bezpośredniego załadunku i rozładunku kontenerowców oraz obsługi transhipmentów w relacji burta – burta bez konieczności dodatkowych operacji, opatentowane przez kap. Johannesa Marcha.

– W konkurencji między głównymi terminalami kontenerowymi sposób przeładunku transhipmentów staje się decydującym czynnikiem przy wyborze portów zawinięcia i ich ogólnej przepustowości, ponieważ jakość obsługi transhipmentów przyciąga ten ładunek gwarantując pojawienie się również stałych połączeń linii żeglugowych – uważa J. March.

Według pomysłodawcy, szybką obsługę dużego kontenerowca w terminalu ITSS można osiągnąć dzięki 2 układom 3 silników trakcyjnych (3 z każdej strony) ulokowanych na szynach, umożliwiających precyzyjne przesunięcie statku do wymaganego położenia końcowego, porównywalne z operacjami w starych śluzach Kanału Panamskiego. Następnie silniki trakcyjne poruszałyby się na zewnętrznych szynach nabrzeża i ustawiały feedery po zewnętrznej stronie pirsu, w środku którego ulokowany byłby statek bazowy. Do tego 5 suwnic o wysokiej wydajności rozmieszczonych na całym terminalu umożliwi jednoczesne działanie po obu stronach głównego kontenerowca. W trakcie przeładunków suwnice nie będą jednak przesuwane po każdym ruchu. Proces ten zostanie zastąpiony przesuwaniem feederów, dzięki układom szynowym, zgodnie z poszczególnymi wnękami bazowego kontenerowca i dostosowaniem ich do załadunku.

Ponieważ do 50% transhipmentu zostanie w ten sposób przeniesionych bezpośrednio z jednego statku na drugi, bez przeładunku na nabrzeże, wydajność terminalu i wykorzystanie nabrzeża, zdaniem pomysłodawcy, zostaną potrojone. Wskaźnik obciążenia wynoszący 150 ruchów na godzinę statku zostanie podwojony do 300 ruchów na godzinę dzięki operacji po obu stronach. W rezultacie czas obsługi statku i jego postoju w terminalu zostałby zmniejszony o połowę. Dzięki temu emisję w porcie można zmniejszyć o 40%.