Wiatrowy recykling

WindEurope, Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic) i Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kompozytowego (EUCIA) zainicjowały projekt mający na celu rozwój nowych sposobów recyklingu łopat turbin wiatrowych. Są one wykonane z materiału kompozytowego, który zwiększa wydajność turbin, umożliwiając produkcję i montaż lżejszych i dłuższych łopat.

Obecnie w sektorze energii wiatrowej wykorzystywanych jest 2,5 mln t materiałów kompozytowych, a w Europie działa ok. 130 tys. turbin wiatrowych. Jednak w ciągu najbliższych 5 lat oczekuje się, że 12 tys. z nich zostanie wycofanych z eksploatacji i zastąpionych nowocześniejszymi urządzeniami. Stąd pojawia się kwestia ich utylizacji.

Materiały kompozytowe są obecnie poddawane recyklingowi na skalę przemysłową poprzez przetwarzanie cementu, gdzie surowce cementowe są częściowo zastępowane włóknami szklanymi i wypełniaczami w kompozycie, a frakcje organiczne zastępuje węgiel jako paliwo. Dzięki temu procesowi emisja CO2 w procesie produkcji cementu może być znacznie zmniejszona (redukcja do 16% jest możliwa, jeśli kompozyty stanowią 75% surowców cementowych). Poza recyklingiem poprzez przetwarzanie cementu opracowywane są alternatywne technologie, takie jak recykling mechaniczny, solwoliza i piroliza. Doświadczenie uzyskane z recyklingu turbin wiatrowych zostanie następnie przeniesione na inne rynki w celu zwiększenia ogólnej trwałości kompozytów.