Największa w Skandynawii

Oficjalnie otwarto największą skandynawską farmę wiatrową Horns Rev 3, położoną na Morzu Północnym, 40 km od zachodniego wybrzeża Danii. Wyposażona jest w 49 turbin o łącznej mocy 407 MW. Tym samym potencjał duńskiej energetyki wiatrowej wzrósł o 12%.

Ponadto elektrownia została połączona z farmą Horns Rev 2 kablem energetycznym 33 kV, który pozwala obu obiektom na zaopatrywanie się w energię elektryczną, jeśli połączenie eksportowe zostanie odłączone. Kabel został użyty po raz pierwszy niedawno, gdy duński operator systemu, Energinet, ze względu na prace konserwacyjne odłączył zasilanie Horns Rev 2. Jeżeli bowiem występuje problem z połączeniem eksportowym z lądem, ma to nie tylko znaczenie dla dostaw energii do klientów, ale również dla turbin wiatrowych, które zawsze muszą być zasilane energią elektryczną. W przeciwnym razie istnieje ryzyko ich uszkodzenia.

Budowę Horns Rev 3, realizowaną przez koncern Vattenfall, rozpoczęto w październiku 2017 r., a pierwsze turbiny zaczęły dostarczać energię elektryczną w grudniu 2018 r. W trakcie budowy całość przedsięwzięcia była obsługiwana w porcie Esbjerg. Jednak od 2024 r. projekty morskie Vattenfall będą obsługiwane w Hvide Sande, gdzie koncern utworzy nowe centrum usług.

Obecnie Vattenfall buduje jeszcze 2 duńskie morskie farmy wiatrowe, Vesterhav Syd & Nord i Kriegers Flak, o łącznej mocy ponad 1,4 GW.