Unijne projekty transportowe

Projekty transportowo-logistyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej, które zrealizowane zostały na przestrzeni ostatnich 20 lat w województwie pomorskim, wpisują się w działania i inicjatywy na rzecz rozwoju korytarza Bałtyk-Adriatyk. Przypomnijmy, że pomorskie instytucje i przedsiębiorstwa już od dawna lobbują za budową autostrady A1 i równoległych linii kolejowych, działają na rzecz udrożnienia Wisły i dynamicznego rozwoju portów morskich Gdańska i Gdyni. W tym celu w ostatnich latach zakładano liczne organizacje, zawiązywano porozumienia, pisano petycje do władz krajowych i zagranicznych. Dopiero wszystkie te inicjatywy razem wzięte wytworzyły masę krytyczną, która przyczyniła się do sukcesu.

Do zrealizowanych projektów studialnych na rzecz korytarza transportoweego Bałtyk-Adriatyk należy zaliczyć m.in. SEB Trans/TINA, SEB Trans-Link, A-B Landbridge, SoNorA, BATCo, TransBaltic, Bothnian Green Logistic Corridor, TRANS-TRITIA czy zakończony w br. TEN-Tacle. W projekty te zaangażowane były różne pomorskie instytucje: samorząd województwa pomorskiego, miasta Gdynia lub Gdańsk, trójmiejskie porty morskie oraz instytucje naukowe i otoczenia biznesu. Dodajmy także, że powyższa lista przedsięwzięć została zawężona wyłącznie do tych, które ogniskują się wokół korytarza Północ-Południe. Nie uwzględniono projektów, które nie koncentrowały się na Pomorzu bądź skupiały się bardziej na problematyce logistycznej, takich jak: NeLoC, InLoC, ENLoCC, BASIM, Amber Coast Logistics (ACL), InterBaltic, Baltic Tangent, Amber Coast Logistics (ACL), CORELOG czy BalticSupply.

Niekiedy pojawiają się wątpliwości, czy realizacja tak wielu „miękkich” projektów jest celowa? Niekwestionowaną wartością dodaną ich realizacji jest promocja ważnych przedsięwzięć czy stref rozwojowych, punktów węzłowych i ich powiązań na forum krajowym i europejskim. Niektóre z projektów wpłynęły na decyzje Komisji Europejskiej i polskiego rządu dotyczące przebiegu korytarzy europejskich w ramach sieci TEN-T; niektóre przyśpieszyły strategiczne inwestycje rządowe (publiczne bądź publiczno-prywatne) lub przekonały prywatnych operatorów do uruchamiania nowych połączeń. Atutem realizacji projektów korytarzowych jest w końcu ukształtowanie się sieci wzajemnych powiązań, współpracy i wymiany informacji. Waga tej ostatniej kwestii wynika z sieciowej natury zależności występujących w ramach globalnych łańcuchów logistycznych (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 17/2019)