Na bałtyckim rynku kontenerowym

W 2018 r. kontynuowany był szybki wzrost na rynku kontenerowym (+9,9%) Morza Bałtyckiego, co pozwoliło na przekroczenie bariery 10 mln TEU (10,78 mln TEU). Najwyższą dynamikę względną w tym zakresie uzyskały porty na Litwie (+58%), jednak najwięcej kontenerów przybyło w polskich portach (+449,5 tys. TEU). W pozostałych krajach przyrosty były umiarkowane, a jedynie w przypadku 2 państw (Finlandia, Niemcy) zanotowano niewielkie spadki.

Największym portem kontenerowym na Morzu Bałtyckim jest Petersburg (2,13 mln TEU), wyprzedzający nieznacznie Gdańsk (1,95 mln TEU). Podkreślić jednak trzeba, że w przypadku rosyjskiego portu obsługa bazuje na serwisach dowozowych, natomiast w Gdańsku znaczącą część obrotów generuje transhipment. Trzecim kontenerowym portem Bałtyku jest Gdynia, która po wzroście 13,1% osiągnęła poziom 803,9 tys. TEU. W szwedzkim Göteborgu także notowano duże przyrosty (+17,4%), jednak nie pozwoliły one na odbudowę strat spowodowanych strajkami, jakie miały miejsce w porcie w 2017 r. Wśród pierwszej „10” portów kontenerowych jedynie port HaminaKotka stracił część obrotów (-5,4%).

W przypadku Kłajpedy szczególną uwagę należy zwrócić na dynamiczny przyrost przeładunków kontenerowych (+58,9%). Podstawowym czynnikiem wzrostu było tutaj uruchomienie obsługi dużych oceanicznych statków kontenerowych operatora MSC w terminalu Smelte.