Ekologiczny plan dla żeglugi

Norwegia zamierza wprowadzić plan działań na rzecz wsparcia ekologicznej żeglugi. Ambicją rządu w Oslo jest zmniejszenie emisji z żeglugi krajowej i statków rybackich o połowę do 2030 r.

Jednocześnie do 2030 r. transport towarów przewożonych na odległość przekraczającą 300 km miałby w 30% przenieść się z dróg na kolej i żeglugę. Według Norweskiej Agencji Środowiska może to ograniczyć emisję gazów cieplarnianych z sektora transportu o ok. 1,5 mln t ekwiwalentu CO2 w latach 2021–2030. Ponadto ograniczy to również zużycie opon, które są bezpośrednim źródłem mikroplastików w Norwegii, a z których połowa trafia do morza. Jeżeli przesunięcie transportu towarowego z drogowego na morski pomoże zmniejszyć całkowity ruch drogowy, będzie to ważny sposób ograniczenia rozprzestrzeniania się także mikroplastików.

Jednak i żegluga ma ograniczyć emisję. Jedną z dróg osiągnięcia tego celu jest wprowadzanie promów z elektrycznymi układami napędowymi, których budowa ma być wspierana przez rząd. Kolejnym elementem jest wykorzystanie na szerszą skalę paliw alternatywnych, szczególnie w zakresie wzrostu eksploatacji biodiesla i biogazu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do Norweskiej Agencji Środowiska, aby we współpracy z Norweskim Urzędem Morskim sprawdziła możliwości i konsekwencje wprowadzenia obowiązku kwot biopaliw dla żeglugi.

Dochodzi do tego również wprowadzenie do użytku statków autonomicznych, o aerodynamicznej i hydrodynamicznej konstrukcji, aby zmniejszyć opór wiatru i wody. Czynniki te sprawią, że będą to te wysoce energooszczędne jednostki o niskim zużyciu paliwa.

Norweski rząd rozważa także wprowadzenie zachęty dla statków o zerowej i niskiej emisji, co mogłoby promować wdrożenie ekologicznych rozwiązań dla floty pływającej pod banderą Norwegii, a także zachęcić właścicieli do rejestrowania statków zero- i niskoemisyjnych znajdujących się w norweskich rejestrach (NIS i NOR).