Inteligentne kontenery

Francuska firma Traxens opracowała pierwszy pakiet standardów inteligentnej wymiany danych kontenerów. Został on właśnie opublikowany przez Centrum ONZ ds. Ułatwień w Handlu i Elektronicznego Biznesu.

Mimo że wiele inteligentnych kontenerów jest już w użyciu, nie było do tej pory globalnych standardów w zakresie przechwytywania generowanych przez nie danych oraz komunikacji w sposób spójny i multimodalny. Projekt, zainicjowany w październiku 2017 r., ma wyznaczyć jasne światowe standardy wymiany danych w celu zapewnienia interoperacyjności i łatwej integracji z różnymi systemami. Dane zostaną wygenerowane raz i udostępnione wszystkim zainteresowanym, platformom i systemom, co ma usprawnić wymianę informacji i automatyzację ich obsługi.

Technologię inteligentnych kontenerów można łączyć z innymi innowacjami, takimi jak blockchain, big data lub potoki danych. Dzięki znormalizowanym komunikatom dotyczącym inteligentnych kontenerów komputerowa sieć łańcucha dostaw zostanie zsynchronizowana ze światem fizycznym, zwiększając szybkość i dokładność podejmowania decyzji, automatyzację transportu i logistyki oraz płynną współpracę między zainteresowanymi stronami.

Ponadto technologia Internet of Big Things firmy Traxens zapewnia kompleksowe informacje w czasie rzeczywistym niezbędne do zarządzania zasobami logistycznymi w dowolnym miejscu na świecie, umożliwiając dzielenie się danymi liniom żeglugowym, spedytorom, właścicielom ładunków, agencjom celnym i portom, wraz z zaawansowanym monitorowaniem ładunków. Wspiera również zarządzanie towarami niebezpiecznymi. W najbliższych planach firma ma wyposażenie w inteligentne rozwiązania 100 tys. kontenerów na całym świecie.