Energetyka morska w natarciu

Według raportu „Offshore Wind Outlook 2019”, sporządzonego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, potencjał morskiej energetyki wiatrowej może wzrosnąć do 2040 r. aż 15-krotnie i przyciągnąć inwestycje o wartości ok. 1 bln USD.

– Morska energetyka wiatrowa zapewnia obecnie zaledwie 0,3% globalnej produkcji energii, ale jej potencjał jest ogromny. Coraz więcej tego potencjału znajduje się w zasięgu ręki, ale rządy i przemysł muszą włożyć jeszcze wiele pracy, aby stała się ono podstawą transformacji w kierunku czystej energii – stwierdził Fatih Birol, dyrektor wykonawczy MAE.

Obecnie energetyka wiatrowa w Unii Europejskiej to prawie 20 GW, a do 2040 r. wzrosnąć ma do niemal 130 GW. Jednak jeśli UE osiągnie swoje cele związane z ograniczeniem emisji CO2, to moc morskich farm, w ciągu 20 lat, może skoczyć nawet do ok. 180 GW. Dzięki temu stanie się największym źródłem energii elektrycznej na terenie jej członków.

Zainteresowane rozwojem energetyki wiatrowej są także Chiny, które już teraz posiadają odpowiedni potencjał do realizacji tego typu inwestycji. Szacuje się, że ok. 2025 r. Chiny będą posiadały największą liczbę farm wiatrowych, wyprzedzając Wielką Brytanię, a ich moc wzrośnie z obecnych 4 GW do 110 GW w 2040 r. 
Także Stany Zjednoczone mają odpowiednie możliwości rozwoju morskiej energii wiatrowej w północno-wschodniej części kraju, gdzie znajdują się duże centra miejskie, zainteresowane dywersyfikacją dostaw energii. Pływające fundamenty poszerzyłyby możliwości wykorzystania wiatru u zachodniego wybrzeża.

Agencja stwierdza, że ​​globalny wzrost mocy energetyki wiatrowej na morzu jest spowodowany spadającymi kosztami projektów, wsparciem rządów oraz postępem technologicznym w zakresie m.in. większych turbin i pływających fundamentów. Dochodzi do tego również koncepcja pływających turbin, które mogłyby być rozmieszczane na morzu. Teoretycznie byłyby one w stanie zaspokoić całe zapotrzebowanie na energię elektryczną na kilku kluczowych rynkach, w tym w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii.