Jeszcze bardziej konkurencyjni

Europejska Organizacja Portów Morskich (ESPO) opublikowała raport środowiskowy za 2019 r. Podkreślono w nim, że jakość powietrza jest nadal najwyższym priorytetem środowiskowym portów. Raport zawiera ponad 60 wskaźników efektywności środowiskowej, w tym dane dotyczące zielonych usług dla żeglugi (energia elektryczna pobierana z lądu, LNG i opłaty portowe zróżnicowane pod względem środowiskowym), a także 10 najważniejszych priorytetów środowiskowych portów europejskich. Priorytetem nr 2 stało się zużycie energii, ponieważ postrzegane jest jako kluczowy wyznacznik publicznej „akceptacji” działalności portów w nadchodzących latach. Trzeci priorytet stanowią zmiany klimatu, które znalazły się w pierwszej 10 po raz pierwszy 2 lata temu.

Prawie 8 na 10 europejskich portów bierze pod uwagę zmiany klimatu przy opracowywaniu nowych projektów infrastrukturalnych, 62% wzmacnia odporność istniejącej infrastruktury na zmianę klimatu, a 47% już poradziło sobie z wyzwaniami operacyjnymi spowodowanymi zmianami klimatu. Dochodzą do tego również: ograniczanie hałasu, relacje ze społecznością lokalną, gospodarowanie odpadami, rozwój terytorialny portów, pogłębianie i jakość wody.

Jeśli zaś chodzi o wskaźniki efektywności, to ponad połowa portów oferuje statkom energię elektryczną dostarczaną z lądu, a 48% zapewnia energię o wysokim napięciu. Ponadto 1/3 zapewnia bunkrowanie LNG, a 56% zapewnia zróżnicowane pod względem środowiskowym opłaty dla statków, które wykraczają poza normy regulacyjne, przy czym rabaty dotyczą głównie emisji i odpadów.

Dodatkowo 71% portów jest certyfikowanych zgodnie z normami środowiskowymi (ISO, EMAS, EcoPorts’ PERS), co oznacza wzrost o 17% od 2013 r. Ostatnio standard EcoPorts’ PERS osiągnęły porty w: Barcelonie, Vigo i Baku. Jest on przyznawany na 2 lata przez Lloyd’s Register. Obecnie posiada go 29 portów. ESPO skupia 94 porty z 19 krajów. Dominuje Wielka Brytania z 13 portami, przed Hiszpanią, 12 portów, oraz Francją i Niemcami – 11 portów. Polskę reprezentuje Port Gdynia.