Bałtyckie ro-ro 2019

Światowa flota towarowych statków ro-ro obejmowała na początku 2019 r. 1533 jednostki o łącznej długości linii ładunkowej ponad 1,45 mln m. Wielkość floty, co do liczby statków jak i pojemności ładunkowej, w ciągu ostatnich 3 lat (od 2016 r.) nie uległa zasadniczym zmianom. W 2018 r. weszło do eksploatacji 19 statków o całkowitej linii ładunkowej 33,4 tys. m, natomiast zezłomowano 17 rorowców, zbudowanych głównie w latach 70. i 80. ubiegłego wieku.

Jeśli chodzi o Morze Bałtyckie, dominującym operatorem w segmencie ro-ro od lat pozostaje Finnlines. Liczba jego statków zmniejszyła się o 1 jednostkę, Finncarrier, która została zakupiona w ub.r. przez Color Line do obsługi linii Oslo-Kilonia, na której obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na przewozy cargo. Do początku br. statek pozostawał w bare-boat czarterze Finnlines. Operator przebudował 4 jednostki klasy Breeze: Finnbreeze, Finnsun, Finnsea i Finnsky, co obejmowało wydłużenie jednostek o 30 m, co zwiększyło ich linię ładunkową do 4192 m (z 3291 m przed przebudową).

Układ większości połączeń operatora jest podobny jak w 2018 r. Natomiast od kwietnia br. bezpośredni serwis TransRussiaExpress między Petersburgiem a Lubeką został zawieszony, a przewozy zostały włączone do wieloportowej linii łączącej porty fińskie i Petersburg z Lubeką oraz portami Morza Północnego (Wielka Brytania, Belgia) i Zatoki Biskajskiej (Bilbao).

Stena Line, drugi w kolejności operator na Bałtyku, eksploatuje obecnie wyłącznie jednostki ro-pax i jest liderem pod tym względem na bałtyckim akwenie wraz z Cieśninami Duńskimi. Liczba jednostek zmniejszyła się o 2, co skutkowało zmniejszeniem pojemności ładunkowej. Oba przypadki dotyczą rynku polskiego. Z końcem 2018 r. zamknięta została linia towarowa Gdynia-Nynäshamn, która była obsługiwana czarterowanym statkiem Vikingland. Jednostka ta wróciła do właściciela SOL, który następnie sprzedał ja cypryjskiemu operatorowi ro-ro Salamis Line za 4,95 mln euro. Ponadto ro-pax Stena Nordica został wycofany z linii Gdynia-Karlskrona i przeszedł do obsługi serwisu na Morzu Irlandzkim.

Z kolei DFDS Seaways w rejonie Morza Bałtyckiego eksploatuje głównie promy ro-pax, a tylko jeden to towarowy statek ro-ro, obsługujący linię Fredericia/Kopenhaga-Kłajpeda. Siatka połączeń w ciągu ostatniego roku nie uległa zmianie i są to, obok wyżej wymienionego, towarowo-pasażerskie Kilonia-Kłajpeda, Karlshamn-Kłajpeda, Paldiski-Kapellskar i Paldiski-Hanko. Na szlaku Kopenhaga-Oslo przewozy towarowe są niewielkie, ponieważ jest to linia typowo pasażerska. Zmniejszenie liczby statków wynika z zakończonego czarteru Maestro Universe. DFDS jest też liderem w przewozach ro – ro w relacjach między szwedzkim Göteborgiem a portami Morza Północnego, gdzie eksploatowane są wyłącznie statki towarowe (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 22/2019).