Porozumienie w sprawie wodoru

Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port Antwerpia, Port Zeebrugge i WaterstofNet podpisały umowę w zakresie produkcji, transportu i magazynowania wodoru. To konsekwencje celu klimatycznego jaki postawiła sobie Belgia. Zamierza do 2050 r. ograniczyć emisję CO2 o 80%. Wodór, jako paliwo alternatywne, ma ważną rolę w osiągnięciu tego zamierzenia.

Jak podkreślają sygnatariusze porozumienia, wodór jest ważnym nośnikiem energii odnawialnej i ma być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła, do produkcji paliwa i jako surowiec do produkcji przemysłowej. Kluczowe znaczenie dla rentowności gospodarki wodorowej ma wytwarzanie wystarczającej ilości odnawialnej energii elektrycznej do jej produkcji. Ponieważ dostępność energii wiatrowej i słonecznej w Belgii nie jest wystarczająca, konieczny będzie jej import.

Partnerzy zgodzili się poszukiwać wydajnych, ekonomicznych rozwiązań w tym zakresie. Pierwszym etapem współpracy będzie analiza całego łańcucha importu i transportu wodoru. Celem jest określenie finansowych, technicznych i regulacyjnych aspektów różnych elementów łańcucha logistycznego: produkcji, załadunku i rozładunku oraz transportu drogą morską i rurociągami. Wynikiem analizy będzie mapa drogowa wskazująca najlepszy sposób transportu wodoru do różnych zastosowań w sektorze energetycznym i chemicznym. Analiza, która ma być gotowa za około rok, będzie stanowić podstawę realizacji dalszych działań w tym zakresie. Pierwsze podjął już port w Antwerpii, który zamówił pierwszy na świecie holownik napędzany wodorem.