„Masówka” nadal na plusie

Trzeci rok z rzędu rosną przeładunki towarów masowych w polskich portach. Już ubiegłoroczny wynik po 10 miesiącach był rekordowy i wynosił 43,21 mln t, jednak w br. okazał się on jeszcze lepszy – prawie 45,84 mln t. Wpływ na to miała 10% dynamika wzrostu obrotów w tym zakresie w portach Gdańsk i Gdyni. W grupach towarowych największy przyrost zanotowały paliwa płynne – o 14%.

W 2018 r. w naszych portach po raz pierwszy przeładowano ponad 50 mln t towarów masowych (52, 547 mln t) i można spodziewać się, że wynik powyżej „pięćdziesiątki” zostanie utrzymany także w br. Po 10 miesiącach do jego osiągnięcia brakowało już tylko 4,163 mln t, a w ostatnich 2 latach w listopadzie i grudniu przez nabrzeża polskich portów przechodziło ponad 9 mln t – w 2017 r. było to 9,92 mln t, a w 2018 – 9,52 mln t. Przebicie poziomu 50 mln t było możliwe dzięki dużemu wzrostowi rok do roku. W 2018 r. przeładowano o 15,5% więcej towarów masowych niż w 2017 r. Sądząc po danych z 10 miesięcy br. tak wysokiej dynamiki raczej nie uda się powtórzyć, ale wzrost na poziomie 6,6% też jest całkiem dobrym wynikiem.

Dynamika wzrostu obrotów ładunków masowych wpisuje się w ogólną tendencję wzrostu przeładunków w polskich portach. Wprawdzie w latach 2009-2017 udział „masówki” w ogólnym wyniku systematycznie spadał, z 65% do 51%, ale w 2018 r. utrzymał się na tym samym poziomie co rok wcześniej, a po 10 miesiącach 2019 r. roku jest tylko o 1 pkt. procentowy niższy. Podobnie było przed rokiem po 10 miesiącach, jednak w listopadzie i grudniu 2018 r. przeładunki w tej grupie wzrosły na tyle, aby różnice tę zniwelować. Można spodziewać się, że podobnie będzie w br.

Jeśli chodzi o udział towarów masowych w naszych portach, to zwiększył się on w Gdańsku – o 0,4 pkt. procentowego – z 55,4% w 2018 r. do 55,8% i w Gdyni o 2 pkt. procentowe – z 37% do 39%. Zmniejszył się natomiast znacznie w zespole portów Szczecin-Świnoujście z 52,8% do 46,3%, co oznacza, że jest on najniższy w minionym 10-leciu. Port w Policach jest de facto portem masowym i dopiero od 2014 r. dokonuje się tam minimalnych – poniżej 1% całości obrotów – przeładunków towarów innego rodzaju. Zmiany udziałów ładunków masowych w całości operacji w poszczególnych portach znalazły swoje odzwierciedlenie w podziale masowego tortu. Oczywiście portem dominującym pozostaje Gdańsk z 54%, co oznacza wzrost o 2 pkt. procentowe w stosunku do ub.r. Spadek zanotowały porty Szczecina i Świnoujścia, które mają obecnie 26% udziału. Gdynia i Police nie zmieniły stanu posiadania – odpowiednio 17 i 3% (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 24/2019).