Technologiczna wizja przyszłości

Towarzystwo klasyfikacyjne DNV GL przedstawiło 10 trendów technologicznych, które będą kształtowały przemysł i społeczeństwo w nadchodzącej dekadzie oraz ryzyka związane z ich wykorzystaniem. Według opublikowanego raportu „technologia już pomogła wyciągnąć wiele milionów ludzi z ubóstwa i stworzyła możliwości ewolucji w zakresie zdrowia, edukacji i dostępu do energii. Wyzwaniem i szansą jest teraz poszerzenie i pogłębienie tych efektów”.

Za wieloma trendami stoi szybki postęp cyfryzacji. Zdaniem autorów raportu w następnej dekadzie nastąpi znaczny wzrost liczby pojazdów autonomicznych, podczas gdy produkcja i przesył energii będą coraz częściej domeną algorytmów, a nie ludzi. Dokument podkreśla, że ​​energia i infrastruktura transportowa coraz częściej stają się domeną projektów morskich. Uniwersalne platformy pływające staną się miejscem, które będą łączyć wytwarzanie energii z morza (wiatr, fale, energia słoneczna, prądy morskie) z wykorzystaniem nadwyżki do produkcji wodoru, który ma szanse stać się powszechnym, ekologicznym paliwem.

Rozwiązania cyfrowe coraz bardziej zawładną także przemysłem okrętowym, szczególnie w fazie projektowania (rysunki 3D, analizy wysokiego ryzyka, projektowanie generatywne). Umożliwią one zoptymalizowane całego procesu oraz jego rozszerzenie o modele symulacyjne dające możliwość projektowania skomplikowanych i złożonych rozwiązań, które coraz częściej stosowane są na statkach. Natomiast rosnąca dostępność danych z czujników monitoringu otworzy zupełnie nowy świat optymalizacji i wsparcia podejmowania decyzji. Rozwój tej technologii umożliwi śledzenie zachodzących procesów w czasie rzeczywistym oraz zapewni możliwość przechowywania i obsługi ogromnych ilości danych z tym związanych.

Ponadto kolejne 10 lat ma być erą precyzji (szczególnie w służbie zdrowia), produkcji żywności i materiałoznawstwie. Rolnictwo i akwakultura zacznie wykorzystywać robotykę w połączeniu z technologiami IoT oraz uczenia maszynowego, aby zoptymalizować uprawy roślin i owoców morza, ograniczając przy tym koszty. Tradycyjne modele biznesowe zostaną zakłócone. Przestrzeń, która niegdyś była zarezerwowana dla podmiotów państwowych, będzie przekształcana przez prywatne firmy, które obniżają koszty poprzez szerokie zastosowanie systemów informatycznych np. w produkcji. A dane stają się coraz ważniejszym towarem.

Nie brakuje jednak zagrożeń. DNV GL wymienia wśród nich: niewłaściwie odczytywane dane, problemy z komunikacją i algorytmami czy wszelkie kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, wynikające bądź z błędów i awarii lub też celowych działań. Ponadto rośnie złożoność systemów oprogramowania, pomnożona przez uczenie maszynowe i systemy oparte na sztucznej inteligencji. Transformacja cyfrowa otwiera także nowe luki w zaufaniu w branżach takich jak produkcja żywności, zdrowie i przemysł, w których wcześniejsze działania ludzkie zostaną ostatecznie zastąpione przez rozwiązania cyfrowe.