Nowe urządzenia i nowe lokomotywy

PCC Intermodal SA oraz Cargotec Poland Sp. z o.o. podpisały umowę na dostawę czterech wozów przedsiębiernych (typu reachstacker) o łącznej wartości blisko 1,5 mln euro. Dostawca urządzeń został wyłoniony w drodze przetargu. Maszyny dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, trafią na terminale przeładunkowe w Kutnie (2 szt.), Brzegu Dolnym (1 szt.) oraz Gliwicach (1 szt.). Urządzenia zasilą park maszynowy spółki, który obecnie składa się z 20 mobilnych urządzeń przeładunkowych (reachstackery i empty handlery) oraz 5 suwnic bramowych.

PCC Intermodal SA oraz spółka Alpha Trains Group zawarły z kolei porozumienie o współpracy na bazie którego od nowego roku, lider transportu intermodalnego w Polsce będzie operował samodzielnie 4 lokomotywami typu Traxx. PCC Intermodla SA rozwija samodzielne przewozy kolejowe w oparciu o krajową licencję przewozową od 2 lat. Spółka organizuje w oparciu o własny tabor regularne przewozy kolejowe pomiędzy swoimi terminalami w Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym oraz portami morskmi w Gdańsku i Gdyni.

PCC Intermodal SA operuje na rynku intermodalnym od 2005 roku. W ramach regularnej sieci krajowych i międzynarodowych połączeń intermodalnych Spółka przewozi blisko 200 tysięcy kontenerów rocznie, wykonując przy tym prawie 700 tysięcy terminalowych operacji przeładunkowych.