Niepokojący zakaz kontroli

Dwie firmy, które od kilku lat na terenie parkingu przy gdańskim DCT kontrolowały stan techniczny części kontenerów, od 1 stycznia br. nie mogą już tego robić. Szefostwo terminalu zakazało im działalności na swoim terenie, motywując to m.in. tym, że ich praca spowalnia przepływ ładunków kontenerowych. – Działalność kontrolerska zabezpieczała interesy wielu uczestników łańcucha dostaw transportu kontenerowego, teraz będzie to znacznie utrudnione – alarmuje Polska Izba Spedycji i Logistyki.

Sprawa dotyczy gdyńskiej firmy kontrolnej Shipcontrol i rzeczoznawczo-kontrolnej SGS Polska, mającej siedzibę w Warszawie. Obie, na zlecenie części firm spedycyjnych, agencji celnych i armatorów, na terenie tzw. parkingu PreGate dokonywały oceny stanu technicznego kontenerów oraz plomb. Dzięki czemu spedytor miał wiedzę na temat tego, w jakim stanie dany kontener został odebrany z DCT bądź wwieziony na jego teren. Podobne czynności odbywają się także na przedpolach innych trójmiejskich terminali, jak BCT i GCT. Ocena stanu kontenera obejmuje oględziny wszystkich jego komponentów wedle ściśle określonych kryteriów oraz spisanie wszystkich plomb, które się na nim znajdują.

– Od dłuższego czasu informowaliśmy wskazane firmy kontrolne, dokonujące inspekcji na terenie DCT Gdańsk, że wraz ze wprowadzeniem zmian w funkcjonowaniu PreGate, w związku z przebudową parkingu (zmniejszenie liczby miejsc parkingowych), dróg dojazdowych oraz wyjazdowych z terenu terminala, działalność ta nie będzie mogła być prowadzona na terenie DCT. Nie widzimy możliwości, aby było to nadal wykonywane na parkingu DCT oraz przed budynkiem PreGate z uwagi na brak miejsca i zakłócenia w procesie obsługi drogowej – pisał w grudniu ub.r. Cameron Thorpe, prezes DCT, podkreślając przy tym, że działalność ta prowadzona jest bezumownie i nieodpłatnie, a co najważniejsze bez porozumienia z terminalem.

– Przedstawione przez przedstawicieli PISiL oraz firmy kontrolne argumenty potwierdziły, że działalność inspekcyjna ww. firm jest zdecydowanie potrzebna i zabezpiecza interesy wielu uczestników łańcucha dostaw transportu kontenerowego. Co więcej, istnieje konieczność zabezpieczenia kontroli stanu technicznego kontenerów i plomb dla spedytorów oraz załadowców. Zarząd ZMPG podzielił w tej kwestii nasze stanowisko oraz zgodził się, że kontrole powinny być przeprowadzane w pobliżu podejmowania i składania kontenerów jak najbliżej bram wyjazdowych i wjazdowych terminalu DCT Gdańsk – stwierdza Marek Tarczyński, przewodniczący rady PISiL, w piśmie skierowanym do DCT (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 1/2020).